Sợ! (17.05.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mc 9,30-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

30 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

 

Con người ta thường sợ hãi điều mình chưa biết, hoặc chưa tường. Một trong những nỗi sợ vì chưa biết, chưa hiểu rõ đó là sợ chết. 

Con người ta ai cũng sợ chết, vì ai cũng khao khát cuộc sống với tất cả năng lực của mình.

Bởi vậy, chúng ta cũng không bất ngờ và ngạc nhiên khi thánh Mác-cô cho biết các môn đệ của Đức Giêsu cũng sợ chết và nín thinh, không dám hỏi lại Người khi Người dạy các ông rằng:

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (x. Mc 9,31-32).

Nghe nói tới chết ai mà không sợ, và lạ lùng hơn nữa là chết rồi nhưng sống lại. Xưa nay chưa từng nghe có người nào chết rồi mà sống lại như vậy. Các môn đệ Đức Giêsu không hiểu lời đó, hoang mang, và lo sợ là phải lẽ! 

Sau cánh cửa sự chết, chính là sự sống! Mầu nhiệm thay!

Thậ vậy, mầu nhiệm Sống Lại chính là điều cơ bản của đức Tin Ki-tô giáo; là đặc ân duy nhất và cốt thiết của Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại.

Nếu không có đức tin, hoặc yếu tin thì con người ta không thể nào hiểu được mầu nhiệm Sống Lại là gì? Giống như các môn đệ khi xưa, cũng vì “nửa tin, nửa ngờ”, chưa “tin đủ” nên không hiểu được chuyện Đức Giêsu Sống Lại là sao và trong lòng lo sợ vậy!

Chỉ khi Chúa Thánh Thần – Đấng ban Sự Sống – hiện xuống, các môn đệ Đức Kitô mới hiểu rõ sự Sống Lại, và không còn sợ chết nữa. Các môn đệ đã được “sinh ra trở lại” từ Thánh Thần Chúa; các Ngài nhận biết chính Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết (x. Rm 1,4).

Các môn đệ đã xác tín mạnh mẽ, Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Kitô được phục sinh vinh hiển, thì chính Người cũng sẽ làm cho các ông được sống lại vinh quang. Các ông tin rằng con người và thân xác của các ông sẽ không còn nô lệ cho sự hư nát, nhưng sẽ được sáng láng vinh hiển, thông phần sự sống bất diệt của Thiên Chúa Ba Ngôi (x. 1Cr 15,42-45).

Từ đó, các môn đệ đã mạnh dạn làm chứng cho sự Sống Lại của Đức Giêsu, các Ngài ao ước được chết vì Đức Giêsu, để được nên giống Người hơn…

Phúc thay cho tôi đã được lãnh hội niềm tin của các môn đệ Đức Giêsu, qua Nhiệm Thể của Người là Giáo Hội. 

Lạy Chúa, xin thêm đức Tin cho con; để con không còn sợ hãi khi phải đối mặt với sự chết. Xin cho con luôn vững tin, và hy vọng chắc chắn vào sự sống lại mà Chúa hứa ban cho những kẻ tin vào Ngài. Amen.

 

CÁT BIỂN