Sổ tay Sinh Hoạt – Một Số Trò Chơi (P.4)

Nội dung :

1. Một số băng reo (P.1, P.2, P.3)

2. Một số trò chơi (P.1, P.2, P.3, P.4)

3. Và một số ca khúc

 *** 

II. Một số trò chơi

* Trò Chơi Tĩnh 

Tín hiệu

Số người: không giới hạn

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: phát huy trí tưởng tượng, hiểu ngôn ngữ của nhau.

Cách chơi:

Chia thành nhiều nhóm

Mỗi nhóm đứngcách xa quản trò 10m và cử 1 người đại diện cho nhóm.

Khi nghe tín hiệu, các đại diện chạy đến QT. QT sẽ nói với những người đại diện về nói với nhóm tìm một đồ vật gì đó, hoặc viết lại 1 câu nói nào đó.

Người đại diện sẽ cahỵ về nhóm và dùng tín hiệu bằng cử chỉ, (không được nói), nhóm sẽ nhìn cách diễn tả để thực hiện theo yêu  cầu của QT.

Nhóm nào thực hiện xong trước và chỉ đúng tín hiệu nhóm đó sẽ thắng

 

Thi sáng tác:

Số người: không giới hạn

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: luyện trí óc tưởng tượng, phản xạ nhanh, hảttiển ngôn ngữ. QT đọc lên 1  chữ cái, các nhóm sẽ đọc lên 1 câu văn bắt đầu từ chữ cái ấy.

Ví dụ: T   tôi túng tiền tiêu tết

M  mẹ mắng, Mai mếu máo

D  đêm đông đèn điện đỏ

Nhóm nào làm xong trước và câu càng dài thì sẽ thắng.

 

Tìm kiếm danh nhân

Số người: 12-24 người

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: luyện tính quan sát

Cách chơi:

Chia thành 2 nhóm, 1 nhóm viét tên các nữ danh nhân, 1 nhóm viết tên các nam danh nhân. Sau đó bỏ chúng lại.

QT sẽ lấy bất kỳ một tờ giấy nào đọc lên, người viết tên danh nhân đó sẽ lên tiép tục lấy 1 tên danh nhân khác rồi đkọc lên và đi tìm người viếttên danh nhân đó.

Được chỉ 2 lần. Người bị chỉ đúng sẽ tiếp tục đi tìm danh nhân

 

Làm giàu ngôn ngữ

Số người: không giới hạn

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: luyện nhanh trí, làm giàu ngôn ngữ

Cách chơi:

Tất cả ngồi thành vòng tròn

QT bất ngờ đọc lên 1 tiếng nào đó như: “nhã”, và lần lượt mỗi người tham gia, sẽ phải thêm 1 tiếng khác để ghép thêm vào cho thành 1 tiếng kép như: nhã nhặn, khiêm nhã…

Ai đọc trùng lắp với người đã đọc rồi sẽ bị loại ra ngoài. Ai có nhiều câu ghép hay nhất người đó thắng.

 

Đếm sao:

Số người: không giới hạn

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: luyện hơi, bình tĩnh và trí nhớ

Cách chơi:

QT thông báo cho mọi người biết ai đếm được nhiều sao nhất trong 1 hơi, ngừoi đó sẽ thắng.

Quản trò hát:

“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao.

Tôi đó anh chị nào, một hơi đếm hết từ 1 ông sao sáng đến 10 ông sáng sao”.

Mỗi người lần lượt đếm một lần, cho hếtvòng ai đếm được nhiều sao nhất là thắng cuộc.

QT sẽ chỉ bấtcứ ai. Người được chỉ sẽ dếm : 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng…10 ông sáng sao.

 

Vườn bách thú

Số người: không giới hạn

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: luyện trí nhớ và ứng xử nhanh

Quản trò kẻ 1 câu chuyện viếng thăm  vưồ bách thú (trong đó có tên các loài thú)

Mỗi khi nghe đến tên một con nào, mọi người phải bắt chước tiếng kêu của nó và kêu to lên.

Ví dụ: ngày xưa trong một khu rừng nọ, có 2 con dê (mọi người kêu lên: Be..be..be)

 

Trời đất nước

Số người: không giới hạn

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: ứng xử nhanh nhẹn tháovát

Cách chơi:

QT nói 1 trong 3 chữ:

“Trời” và chỉ bất ngờ vào 1 ai đó, thì người đó phải nói ngay vật gì ở trên trời như chim, mâty trăng sao…

“Đất” và chỉ bất ngờ vào 1 ai đó, thì người đó phải nói ngay vật gì ở dưới đấ như: cây, chó, mèo…

“Nước” và chỉ bất ngờ vào một ai đó, thì người đó phải nói ngay vật gì ở dưới đất như: cá, tôm, lục bình.

Ai trả lời chậm hay sai thì bị loại hay bị phạt

 

Đi tìm bưu thiếp:

Số người: 24 người

Địa điểm: Trong phòng

Mục tiêu: luyện sự quan sát nhanh

Cách chơi:

Những người tham gia đứng quanh 1 cái bàn, và được phát 1 hoặc 2 tấm bưu thiếp tuỳ theo số lượng có sẵn.

Trên bàn, QT sẽ để 1 số các bưu thiếp tương tự đã được cắt rời ra làm nhiều mảnh nhỏ và để lẫn lộn vớin nhau.

Sau khi nghe lệnh, các bạn tham gia phải nhanh chóng chọn các mảnh bưu thiếp trên bàn và ghép lại giống như tấm bưu thiếp mà mình đã nhận khi nãy. Bạn nào ghép nhanh nhất và đúng nhất sẽ là người thắng cuộc

 

Cộng số

Số người: từ 12-24 người

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: luyện sự nhanh nhẹn

Cách chơi:

Các bạn tham gia hô to số thứ tự của mình từ số 1 cho đến hết, và các bạn phải nhớ thật kỹ các con số của mình.

QT sẽ chỉ định 1 bạn hô to 2 số, cộng lại sao cho khi cộng, số đó sẽ không vượt quá số người tham gia.

Bạn nào mang tổng số của 2 số kia cộng lại sẽ phải hô to 2 số khác để tiếp tục trò chơi.

 

Tin mật

Số người: không giới hạn

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: tinh thần đoàn kết, tập trung chú ý. Hiểu về truyền thông.

Cách chơi:

Chia thành nhiều nhóm bằng nhau và đứng theo hàng dọc

QT sẽ nói nhỏ vào tai mỗi người đầu nhóm 1 câu nói, và bạn này phải chuyển ý nghĩa câu nói cho bạn ké tiếp cũng bằng cáhc nói nhỏ không cho ai nghe.

Cứ thế tiếp tục cho đến người cuốicùng, người cuối cùng sẽ ghi lại tin vừa được chuyển lên giấy và nộp lại cho QT.

Nhóm nào chuyển nhanh và đúng sẽ thắng.

 

Tâm đầu ý hiệp

Số người: Từ 8-10 người

Địa điểm: trong phòng

Mục tiêu: phát triển trí tưởng tượng, tinh thần đoàn kết

Cách chơi:

Chia các bạn ra làm 2 nhóm bằng nhau. QT sẽ phát cho mỗi người đại diện nhóm 1 tờ giấy và 1 cây bút.

Sau khi nghe hiệu lệnh của QT, người đại diện nhóm bí mật vẽ 1 hình tuỳ ý tên miénggiấy, rồi chuyển cho người thứ 2

Bạn thứ 2 xem hình xong rồi gấp lại viết tiếp 1 câu để diễn tả hình vẽ, rồi chuyển cho bạn thứ 3.

Bạn thứ 3 đọc câu nói đố rồi gấp lại, vẽ tiếp 1 hình, để giải thích ý nghĩa câu viết và sứ tiếp tục cho đến khi nào đến bạn cuối cùng.

Bạn cuối cùng sẽ trao lại cho QT tờ giấy và QT sẽ mở ra cho mọi người xem nhóm nào ý hợp tâm đầu.

 

Trò chơi xếp giấy

Số người: lý tưởng 24 người

Địa điểm: phòng rộng

Mục tiêu: rút kinh nghiệm về cách truyền thông

Cách chơi:

QT đứng giữa, mọi người đứngtừng đôi xung quanh QT. Trong mỗi đôi, có người đứng quay mặt về phía QT, người kia đứng đâu lưng với bạn mình, tức quay lưng lại với QT. QT cầm một tờ giấy, người quay lưng lại với QT cũng cầm giấy cùng kích cõ, không nhìn QT. người có tư thês được QT sẽ nói nhỏ, truyền lệnh theo cách giấy của QT cho người bạn của mình làm theo. Cuối cùng so lại xem giấy của ai giống QT nhất.

 

Trò chơi kể công dụng đồ vật

Mục tiêu: Ứng tác và tưởng tượng

Địa điểm: phòng rộng

Cách chơi:

Đếm số 1-2, 1-2 cho đến hết. Các số 1-2 đứng thành 1 cặp

QT đưa một vật cho một người bất kỳ trong cặp nào đó (thí dụ: bông hoa), người đó sẽ nói ra một công dụng của món đồ (trang trí, để tặng…), người còn lại trong cặp đó sẽ diễn tả điệu bộ giống như bạn mình đã tr. Xong trao vật đó cho cặp khác. cặp nào không tìm ra công dụng, hoặc diễn tả không được sẽ ngồi xuống chịu thua. Cứ thế trò chơi tiếp tục đến khi nào tìm ra cặp vô định.

 

Vô duyên

Số người: 24 người

Địa điểm: phòng rộng

Mục tiêu: tạo bầu khí thân thiệt phấn khởi, phản ứng nhanh

Cách chơi:

Mỗi  TDV nhận cho mình 1 tên dụng cụ trong nhà bép như cái chổi, cái nồi,cái đĩa…

Tất cả cùng hát 1 bài hát quen, QT đi chung quanh vòng tròn, khi thấy QT dừng lại trước mặt 1 người nào đó, tất cả cùng ngưng hát. Ngay lúc đó QT sẽ hỏi người trước mặt: “sáng nay anh ăn gì?”người được hỏi sẽ trả lời ngay món đồ mà mình đã chọn. Thí dụ: tôi chọn cái chảo lúc đầu thì khi được hỏi phải trả lời ngay: “Tôi ăn chảo”

Tiếptục QT sẽ dùng nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh để hỏi. TDV phải nhanh nhẹn trả lời với 1 dụng cụ mình đã chọn.

Chú ý: QT cóthể thay đỏi loại dụng cụ khác, như trong căn phòng. Trong phòng ngủ…

 

* Trò chơi thi đua

 

Thuyền trong sương mù

Sóngười tham gia: 20 chia thành 5 nhóm

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tình thần đoàn kết. Kinh nghiệm truyền thông

Cách chơi:

Mỗi nhóm là 1 con thuyền và mang một cái tên riêng. (ví dụ: Hải Đăng…)

Ơ giữa sân cẽ 1 ô vuông tượng trưng như một cảng và mỗi nhóm sẽ cử 1 thuỷ thủ ra đứng ở cảng để điều khiển cho tàu vào cảng trong sương mù.

Thuỷ thủ đoàn của mỗi tàu đều phải bịt mắt và đứng theo hàng một, tay người sau đặt lên vai người trước. Nghe hiệu lệnh mỗi con tàu tiến vào cảng theo hiệu lệnh của hoa tiêu: bên trái, bên phải, tiến lui..bao nhiêu bước. Nhóm nào vào cảng trước nhóm đó sẽ thắng. Cố gắng không để các tàu đụng nhau. QT lưu ý trừ điểm tàu nào va chạm nhiều với tàu khác.

 

Người mù

Số người: 10-20

Địa điểm: ngoài sân

Mmục tiêu: luyện sự khéo léo, tinh thần hoà hợp

Vật dụng: các đoạn dây, mõi đoạn 1-2m

Cách chơi:

Vẽ một số vòng tròn trên sân tượng trưng cho những chướng ngại vật. Ơ 2 đầu sân là 2 hàng kẻ, một là điểm xuất phát và bên kia là mức đến. Chia thành nhiều cặp. Mỗi cặp 2 người, 1 người làm mù, 1 người làm chú cừu. Nững người mù đứng hàng ngang trên đường xuất phát mắt bịt kín, tay nắm 1 đầu sợi dây và đầu dây kia là một bạn làm cừu sẽ dắt đi.

Với đoạn dây dài từ 1 – 2m, những chú cừu sẽ dắt các người mù đi qua những chướng ngại vật để đến đích, mà không được dẵm lên, vặp nào về trước sẽ thắng.

 

Rót nước

Số người: 2-4 nhóm (mỗi nhóm 10 người)

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tinh thần đoàn kết. Luyện sự khéo léo, kiên nhẫn.

Vật dụng: mỗi nhóm 2 chai, 1 nhỏ, 1 lớn

Cách chơi:

Các nhóm đứng hoặc ngồi đối diện nhau thành các hàng song song. QT sẽ trao cho các bạn đứng đầu hàng chai lớn có nwocs và 1 chai nhỏ trống rỗng. Sau 1 tiếngcòi hiệu, bạn đầu hàng sẽ phải nghiêng chai rót nwocs vào chai nhỏ, và theo từng tiếng còi các bạn còn lại phải chuyền tay nhau rót nước vào chai nhỏ. Nhóm nào rót xong trước và đầy chai sễ thắng.

 

Chuyền nước

Số người: 2-4 nhóm

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tinh thần đoàn kết. Luyện sự khéo léo, kiên nhẫn

Cách chơi :

Mỗi nhóm sắp hàng dọc, đứng song song, và cách nhau khoảng 20m. người đứng đầu hàng cầm 1 ly nước đầy. Nghe hiệu lệnh, người đứng đầu hàng sẽ cầm ly nước chạy tới lằn mức đã qui định, rồi chạy trở lại đưa cho người thứ 2, sau đó chạy xuống cuói hàng đứng. Người thứ 2 tiếp tục chạy và cứ như thế tiếp tục cho đến hết nhóm. Nhóm nào chạy xong trước và nước trong ly còn nhiều nhất, nhóm đó sẽthắng.

 

Bàn tay điêu luyện:

Số người: 4 người hoặc nhiều hơn

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: luyện sự khéo léo

Vật dụng: 1 trái banh tennis, 1 chai, 1 mảnh vải bịt mắt

Cách chơi:

QT đặt quả bóng lên miệng chai. Những người tham gia dứng cách chai từ 3-5m. sau một tiến còi hiệu, các bạn tham gia sẽ lần lượt đến lấy bóng ra khỏi mièng chai trong khi mắt bị bịt kín. Nếu cầm được quả bóng thì người này không bị điểm âm. Ngược lại, nếu làm rơi quả bóng người này phải bị 1 điểm âm. Nếu quả bóng lẫn chai đều bị rơi, thì bị 2 điểm âm. Nếu không tìm thấy quả bóng thì bị 3 điểm âm và trong 5 phút mà vẫn không tìm được thì bị thêm 1 điểm âm nữa. Bạn nào ít điểm âm nhất sẽ thắng.

 

Thỏ cóc ai nhanh

Số người: không giới hạn

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tạo bầu khí vui

Cách chơi

Vẽ 2 mức song song va cách xa nhau chứng 20 m. 2 bạn làm thỏ đứng xen kẽ với 3 bạn làm cóc trên một lằn mức, 3 cóc ngồi xổm. Sau mỗi tiếng còi của QT, thỏ được phép bước 1 bước, trong khi đó, thì cóc được nhảy 2 bước. Và cứ như thế cho tới khi con nào về tới đích trước là con đó thắng cuộc.

Chú ý : không qui định bước nhảy

 

Tìm số nhà

Số người: lý tưởng 20 người

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: luyện lỹ năng quan sát

Cách chơi:

Làm từ 5-10 tấm bìa cứng, trên tấm bìa ghi sẵn các số thứ tự. TDV đứng chung quanh quan sát kỹ các tấm bìa. Sau đó đi cách xa các tấm hình đó khoảng 10m, ròi bịt mắt lại. Sau tiếng còi hiệu của người QT, TDV đi lại chỗ hình tìm 1 tấm hình, rờ kỹ, rồi giơ cao lên và đọc lớn số của tấm hình. Nói đúng số được cộng 1 điểm, nói sai số bị trừ 1 điểm.

 

Người ba chân

Số người: 15-20 người

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tinh thần đồng đội. Thể lực nhanh nhẹn

Cách chơi:

Chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2cm. chân trái em này cột chặt lấy chân phải em kia. Các nhóm 2cm này đứng thành 1 hàng ngang bằng nhau. Điểm đến cách đó khoảng 5-10m. sau hiệu còi, các nhóm đua nhau chạy đến điểm địch. Nhóm nào đến trước sẽ thắng cuộc.

 

Tăm truyền thun

Số người: không giới hạn

Mục tiêu: luyện sự khéo léo. Tinh thần đoàn kết.

Cách chơi: chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 10 TDV. TDV bỏ tăm lên miệng. Trên cây tăm của người thứ nhất của mỗi nhóm có sợi thun. Khi nghe hiệu còi, sợi thun được truyền sang cây tăm của người bên cạnh (không được đụng tay vào tăm hoặc sợi thun). Tiếp tục cho đến người cuôidcùng của mỗi nhóm. Nhóm nào xong trước sẽ thắng. Nếuthun rơi xuống đất phải nhặt lên và làm lại từ đầu.

 

Chuyền banh

Số lượng 24 người

Địa điểm: ngoài sân. Mục tiêu: luyện sức, tinh thần đoàn kết. Tínhn hanh nhẹn, khéo léo

Cách chơi:

Cia 2-4 nhóm đều nhau, mỗi nhóm lại chia nhau thành 2 hàng đứng đối diện cách nhau khoảng 5-10m. nghe hiệu lệnh, người đầu hàng sẽ chạy (tay cầm chiéc khăn, banh….) sang bên đối diện trao khăn cho người đầu hàng bên này, sau đó chạy về cuối hàng. Người này nhận khăn, lại chạy tiếptục sang nhóm đối diện. Nhóm nào chuyền xong trước nhóm đó sẽ thắng.

 

Gà chạy đua

Số lượng: 24 người

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tạo tinh thần đồng đội. Nhanh nhẹn khéo léo.

Cách chơi:

Chia thành 2-4 nhóm đều nhau, mỗi nhóm lại chia thành  2 hàng đối diện cách nhau khoảng 5-10m. khi nghe hiệu lệnh, các bạn đầu hàng phải chạy tới bạn đầu hàng bên kia đích. Khi chạy, tay trái luôn đặt trên đầu gối chân phải, tay phải luôn đặt trên đầu gối chân trái. Trò chơi tiếptục cho đến khi đội nào về đích sớm nhất thì đội đó thắng cuộc.

 

Ai khéo hơn

Số người: không giới hạn

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: luyện sự khéo léo. Tinh thần đoàn kết.

Cách chơi:

Chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 10 TDV. Mỗi TDV được phát một muỗng và 1 trái bóng bàn (hoặc trái chanh) TDV ngậm 1 muỗng trên có 1 trái bóng bàn (hoặc chanh). Nghe hiệu lệnh từng nhóm sẽ chạy từ đầu san này đến đầu sân kia rồi trở về. Trong khi chạy, TDV vẫn phải ngậm muỗng trên có 1 trái banh. Ai đi tới đích mà banh không rơi sẽ thắng. Nhóm nào còn hiều người nhất nhóm đó sẽ thắng.

Chú ý: trong khi chạy ai làm rớt banh, sẽ không được chạy tiếp.

 

Chuột chuyền trứng

Số người: không giới hạn

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: luyện sự khéo léo. Tinh thần đoàn kết.

Cách chơi:

Chia thành nhiều nhóm đều nhau, và xếp hàng song song. Mỗi TDV ngậm 1 cái muỗng. Muỗng của người đứng đầu hàng có trái chanh, hoăc quả bóng bàn. Nghe hiệu lệnh, mọi người bắt đầu chuyền chanh trên muỗng cho nhau trong nhóm (không được dùng tay, chỉ được dùng miệng và đầu để chuyền). Nhóm nào chuyền đến người cuối mà không rớt chánhẽ thắng.

Trò chơi sẽ khó hơn nếu để mỗi người ngậm 1 cái muỗng, và những người đầu hàng sẽ ngậm muỗng trên có 1 trái chanh. Khi có hiệu lệnh, người này phải đi nhanh quađầu kia, mà không được để chanh rơi, không dùng tay vịn vào trái chanh hoặc muỗng. Khi chuyển cho người đầu hàng bên kia, cũng chỉ được dùng miệng và muỗng để chuyền, nếu rớt chanh phải làm lại từ đầu, trò chơi cứ thế tiếp tục cho đến khi có nhóm thắng cuộc

 

Đua giấy

Số lượng: lý tưởng 20 người

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: tài khéo, nhanh nhẹn, tinh thần đoàn kết

Cách chơi:

Chia thành 2-4 nhóm, mỗi nhóm 2 tò giấy. Mỗi nhóm có 2 tờ giấy cứng (25×25). Khi nghe hiệu lệnh người đứng đầu nhóm, sẽ di chuỷen tới đích trên 2 tờ giấy, sau đó chạy trở lại chuyền hco người kết tiếp, nhóm nào tới đích trước, nhóm đó sẽ thắng.

Chú ý: bàn chân không ra ngoài tờ giấy, nếu chân ai chạm đất, kể như nhóm đó thua)

Trò chơi cóthể được điều chỉnh theo cách: mỗi nhóm chia đỗi ra đứn ở 2 đầu sân chơi. Khi nghe hiệu lệnh, những người đứng đầu mỗi nhóm sẽ di chuyển qua đầu kia trên 2 tờ giấy. Và tại đầu kia sẽ có người trong nhóm tiếp nhận di chuyển tở lại, trò chơi cứ thếtiếptục cho đến hết, nhóm nào về nhanh không lỗi thì sẽ thắng. Chú ý: khi di chuyển, bàn chân không được nằm ngoài tờ giấy, nế trong khi đi mà bước chân ra ngoài tờ giấy, phải quay về và làm lại từ đầu.

 

Dâng lễ vật

Số người: không giới hạn

Mục tiêu: luyện sự tháo vát, nhanh nhẹn. Tinh thần đoàn kết.

Cách chơi:

Chia thành nhiều nhóm đều nhau, xếp hàng trươc mặt QT. mỗi nhóm chọn cho mình 1 tên nwoc riêng (anh, pháp, đức…). QT sẽ là chủ tịch LHQ, khi nghe QT yêu cầu tìm 1 lễ vật (ví dụ: 1 bông hoa, 3 con muỗi…). Mỗi nươcsẽ tự đi tìm các lễ vật về dâng cho Chủ Tịch, nước nào tìm được trươc và đúng yêu cầu, nhóm đó sẽ thắng. QT yêu cầu những vật càng khó kiếm, trò hơi càng thú vị hơn.

 

Ném banh

Số người: 10-24 người

Địa điểm: ngoài sân

Mục tiêu: luyện thị giác, nhanh nhẹ, tinh thần đồng đội.

Cách chơi: chia thành 2 nhóm để tranh nhau 1 trái banh. Bắt thăm, nhóm sẽ cố gắng nhận banh, không cho nhóm kia nhận banh của mình. Nhóm kia cũng cố gắng cướp banh của đối phương, khi nhận QT sẽ quan sát và tính số lần các nhóm nhận được. Nhóm nào nhận bạn được nhiều nhất, nhóm đó sẽ thắng.

 

Thi triển lãm

Số người: 20-30 người

Địa điểm: ngoài sân

Mục riêu: nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm

Cách chơi:

Mỗi nhóm chuẩn bị 1 số dụng cụ giống nhau như: áo, balô, mũ, giày, khăn quàng..tất cả đều dựng trong 1 cái giỏ. Mỗi nhóm cử 1 người đại diện đi thi. Người dự thi (NDT) sẽ xách giỏ đứng tại vạch mức. QT sẽ ấn định thứ tự các dụng cụ. Khi nghe hiệu lệnh, tấtcả NDT cùng chạy. Nghe hiệu lệnh khác, ndt dừng lại lấy 1 thứ dụng cụ mà QT đã ấn định theo thứ tự. Nghe hiệu lệnh tiếptheo, NDT tiếp tục chạy. Cứ thế tiếptục cho đến khi hết các dụng cụ. Ai chạy tới đích trước và mặc đồ ngay ngắn, đúng qui định, thì người đó sẽ thắng.

 

Xâu chuỗi hạt gạo

Số người: 4 hoặc nhiều hơn

Địa điểm: phòng rộng hoặc ngoài sân

Mcụtiêu: Luyện sự kiên nhẫn, khéo léo

Vật dụng: 1 nắm gạo, 1 cuộn chỉ

Cách chơi:

Những người tham gia ngỗi quanh cái bàn trên đó có 1 nắm gạo và nhận mỗi người 1 sợi chỉ dài khoảng 1m. sau khi có lệnh của QT, mỗi bạn cầm lấy sợi chỉ, nhặt các hạt gạo lên và buộc vào bằng cách thắt nút. Trong một thời gian qui định, bạn phải kết 1 xâu chuỗi càng dài càng tốt, và ai thắt được nhiều hơn sẽ là người thắng cuộc.

 

Một-hai-ba

Số người: từ 15-20 người

Địa điểm: phòng rộng

Mục tiêu: tạo bầu khí vui tươi, nhanh nhẹn

Cách chơi:

QT đứng quay mặt vào tường, tất cả các TDV đứng sau lưng QT cách QT khoảng 3m. khi QT quay mặt vào tường và vỗ vào tường 1-2-3, mọi người di chuyển tới gần QT. khi QT  ngưng đếmvà quay lại phía sau, lúc này ai di chuyển sẽ bị bắt. Trò chơi cứ tiếp tục cho đến khi người nào tới được sát lưng QT, người đó sẽ thắng cuộc.

QT có thể quay mặt vào tường nhưng quay ra liền không cần vỗ tay, hãy ai bước chân thì bị bắt nhưng nếu QT đã vỗ vào tường thì phải đủ 3 nhịp mới được quay ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *