Sự chuyển mình của Liên huynh Phước Lý

 

Sáng Chúa nhật ngày 17/12/2023, đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc đã đến dự phiên họp toàn thể Ban phục vụ Liên huynh Phước Lý. Trước khi đến đây, em nghĩ mình sẽ được nghe những báo cáo mang tính hình thức hơn là những hoạt động phản ánh thực tế.

Tuy nhiên khi bước vào phiên họp, các Huynh đoàn đã báo cáo tình hình sinh hoạt của đơn vị mình với những việc đã và chưa làm được để xin cấp trên quan tâm, giúp đỡ. Trong đó, ngoài những điều cần phải lo lắng thì một số Huynh đoàn đã thành lập được nhóm người trẻ, và bổ sung những nhân tố trẻ vào Ban phục vụ Huynh đoàn.

Sau khi lắng nghe, anh Vinhsơn Đào Văn Phan, trưởng Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã chia sẻ những kinh nghiệm làm thế nào để thăng tiến Huynh đoàn. Đặc biệt anh nhấn mạnh về tầm quan trọng của người trẻ cho tương lai của Huynh đoàn, và mời gọi Ban phục vụ lưu tâm cổ võ ơn gọi nơi đối tượng này.

Bước sang phần triển khai công tác trong giai đoạn mới, anh Đaminh Thân Văn Lòng, trưởng Ban phục vụ Liên huynh Phước Lý đã đưa ra những công việc cụ thể sẽ thực hiện dựa vào đường hướng do Huynh đoàn Giáo phận đề ra, và mời gọi anh chị em hãy vì tương lai của Huynh đoàn mình mà nỗ lực hơn, cùng hiệp hành với nhau để giúp cho công việc chung được tốt đẹp.

Cũng trong dịp này, nhằm động viên, khích lệ tinh thần của anh chị em, Ban phục vụ Liên huynh đã tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích học tập và hoạt động tông đồ tốt trong năm vừa qua.

Hiện nay, cha Đặc trách và Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc đang thúc đẩy đường hướng “trẻ hóa Huynh đoàn” bằng những cách thức làm việc mới. Qua phiên họp này, em nhận thấy Liên huynh Phước Lý đang có sự chuyển mình khi từng bước thay đổi. Hy vọng một ngày không xa Liên huynh Phước Lý sẽ trổ sinh hoa trái như lòng mong ước.

KimMary

XEM THÊM HÌNH ẢNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *