Tấm lòng vị tha (05.06.2017– Thứ Hai tuần IX Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mc 12,1-12

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói : “Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”

12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

 

1. Ghi nhớ:

Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao?

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường,

Đó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta! ( Mc 12, 10-12)

2. Suy niệm:

Dụ ngôn ông chủ vườn nho chuẩn bị đi xa, ông cho tá điền canh tác và chăm sóc vườn nho. Khi mùa gặt tới, ông sai thợ để thu lượm hoa trái, nhưng những tá điền bất lương này đã giết chết những người thợ của ông, thậm chí giết cả người con trai của ông nữa. Ông chủ vườn nho trong dụ ngôn chính là hình ảnh của Thiên Chúa, và các tá điền làm vườn nho sát nhân là thượng tế. Vườn nho đó là những gì thuộc về dân Ít-ra-en được Thiên Chúa trao phó cho họ. Họ đã ngược đãi các đầy tớ của ông chủ vườn nho, họ đánh đập, hạ nhục rồi đuổi đi, giết chết… Nhân vật cuối cùng được cử đến chính là Đức Giêsu, người con yêu dấu của ông chủ. Họ muốn chiếm đoạt gia tài , nên đã bắt Người, giết chết ở Giê-ru-sa-lem. Vì thế vườn nho được giao cho người khác, là các tín hữu gốc dân ngoại, không phải gốc Do thái.

Trong thời đại ngày nay, hình ảnh “người tá điền bất lương” vẫn còn hiện hữu ở khắp nơi. Bởi trong xã hội đầy dẫy những sự độc ác vô cảm này, con người chúng ta có bao giờ biết sống và đối xử với nhau trong công bằng, bác ái hay bằng trái tim nhân hậu không? Hay chúng ta giết nhau, làm tổn thương nhau bằng danh thơm tiếng tốt, bằng những ganh ghét, vu khống, đặt điều, nói hành nói xấu, hoặc giết nhau bằng tranh gành danh vọng, chức vụ hay tiền tài vật chất. Đặc biệt khi xã hội bị thống trị bởi công nghệ thông tin và truyền thông lan rộng, con người giết nhau không bằng súng đạn nữa, mà giết nhau bằng tư tưởng bí hiểm thẩm sâu bằng những giòng chữ ẩn chứa sắt bén trên các trang mạng xã hội, dễ dàng nhục mạ nhau giữa công chúng, một cách tán tận lương tâm mà không hề cảm thấy ray rứt, y như người tá điền bất lương ngày xưa vậy

Bài Tin Mừng hôm nay dạy cho chúng ta bài học biết tha thứ yêu thương nhau, trong sự an bình công chính. Thiên Chúa muốn ám chỉ, Người là viên đá và là đá tảng góc nối kết hai bức tường lại, làm cho hai bức tường này dính lại với nhau và do đó đảm bảo vững chắc.Thế nên cách nhìn của Thiên Chúa khác hẳn cách nhìn của thế gian. Người là tảng đá góc, con người là những viên đá mà người thợ xây loại bỏ. Nhưng Thiên Chúa đã dùng họ và  biến thành đá tảng góc tường. Tóm lại, tất cả mọi người, anh em tôi, bạn bè tôi, cả tôi nữa là những viên đá của người thợ xây loại bỏ, thế nên cách nhìn chúng ta biết nhận ra, để chia sẻ, cảm thông, tha thứ cho nhau bằng “tấm lòng vị tha”với mọi người.

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Chúa đã tử nạn và phục sinh để cứu chuộc nhân loại. Xin dạy chúng con biết nhận ra cách sống của mình, biết biến đổi tâm hồn, canh tân đời sống trong tinh thần Tin Mừng, để mỗi người biết chấp nhận, đối xử nhân hậu với  nhau, như Thiên Chúa luôn dang tay đón nhận chúng ta biết hoán cải quay trở về trong vòng tay yêu thương che chở của Ngài. Amen.

M.Liên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *