TGM Qui Nhơn Cảm Ơn Huynh Đoàn Đa Minh

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục giáo phận Qui Nhơn, và trong tinh thần chia sẻ mùa Giáng Sinh, ngày 28.12.2016, Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Đa Minh Việt Nam đã gửi ngân khoản 150 triệu, để hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai tại các tỉnh của giáo phận vượt qua khó khăn. Ngân khoản do anh chị em Huynh đoàn đóng góp trong thời gian qua.

Ngày 29.12.2016, Đức Cha đã gửi thư cảm ơn tất cả ông bà anh chị em.

 

https://lh3.googleusercontent.com/vezZdWTVgZBessw3LmOOKCaqqkuwq05IdQUfeZSfqC-70JkPYTt3-GcsgkzidFIMvec9jajvB5NE89QGv2vjNoffR3_c7pTD_jI4OFrdemfJKyHtJ9PCBdCdhqnd8fntU-GRnSs5zA3WaFxUvoaUWzl8nfcRpLgGb672NC_RUq8gAHN8YhZdEhGxGjet6wKcxBYYOp8Yxdw4wHMJ7INXEk-Xi_rGOVFIxeMDp2pHq2u2oq1Az9WhC2xAeGojCkpLJX_zmb79W6gvzpxXtn-0oCuDgopfpyoySwoi2h2fnVHniN1sURrirM4-g_leJEzjYcX0BtJdnzUpJiqFRF_quaMarPtCW7nDgJr9qocc6hkTV-dxQCCOCih1A-lxGdiqOIDYb1SFFpHtFJ1p7USP4WXETJyoSsnAP5xfh3CD11UEYxmvyssFzXyeFrpSIg3KZuo71tm6ItuMv1p-P2AxgSb-m6Uqv4YcYI19MM0rY_lYR68_8uFV6FnemiTmEbTub_9ix8y9u38HOqHQHyHDfxmVuhTZN-_wyLqJ5gWW-pyV55zZBa6AuyiZfvkGrnsIyaXa-1mmahe1fPVs4fByk1G9wyCk_dDjeHWhirAopqA7J__CAdhz=w664-h885-no

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *