TH online 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân Ước

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn
 Bài 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân Ước

Bộ sách Tân Ước được hình thành trong thời gian đế quốc Rôma đang đô hộ xứ Paléttin và nhiều phần đất khác. Do đó, thời kỳ Đức Giêsu nhập thể và sinh trưởng giữa lòng dân tộc Ítraen, bối cảnh xã hội, chính trị, tôn giáo trong xứ Paléttin cũng khá phức tạp do sự xuất hiện của đế quốc Rôma.

1. Đế quốc Rôma


Đế quốc Rôma rộng lớn bao gồm những vùng lãnh thổ vây quanh Địa trung hải. Đế quốc này kế thừa đế quốc Hylạp do đại đế Alêxanđê gây dựng nên. Do đó, trong đế quốc Rôma vẫn còn tồn tại nền văn minh Hylạp.

2. Xứ Paléttin

Vào thời Đức Giêsu, Paléttin được chia thành 3 phần : Galilê ở phía bắc, Samari ở giữa và Giuđê ở phía nam. Phía tây là Địa trung hải. Phía đông là sông Giođan chảy từ hồ Galilê xuống biển Chết. Thiên Chúa đã chọn mảnh đất nhỏ bé này làm nơi diễn ra lịch sử cứu độ toàn thể nhân loại. Con Thiên Chúa đã trở nên một người Do thái, đảm nhận toàn bộ dòng lịch sử của dân tộc Người, một dân tộc sau khi bị lưu đày ở Babylon, lại rơi vào sự thống trị của người Batư, rồi đến người Hylạp và sau cùng là người Rôma.

3HuHPSVlvxE