Tin Con là tin Cha (20.04.2016 – Thứ Tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C)

Lời Chúa: Cv 12, 24-13, 5a; Ga 12, 44-50

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”

 

Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” Khi nói lời này, chính Đức Giêsu đã thực thi sứ mạng của Đấng Thiên Sai. Người rao giảng khắp nơi, chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền cho dân, những người tin và đến với Người. Nhưng với những người Do thái, những người chống đối lúc đó thì họ có “trố mắt nhìn cũng không thấy”, không hiểu tại sao “ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi”. Nhiều người hôm nay với đời sống đức tin còn… “lơ mơ”, sống đạo kiểu ai sao tôi vậy, không khao khát tìm hiểu, không có kinh nghiệm sống tương quan mật thiết với Chúa thì cũng khó để thấy Chúa Cha trong Đức Giêsu.

Đối với cha mẹ, những đứa con ngày này sang ngày khác không quan tâm hỏi han đến cha mẹ một tiếng, vì mải miết với cuộc sống riêng sẽ làm cha mẹ buồn, gia đình thiếu hạnh phúc vì cách lòng, họ không thấu hiểu được tâm tư nỗi lòng của cha mẹ mình. Nếu tôi có đời sống đức tin sống động, luôn sống cận kề gắn bó với Cha, lòng bên lòng, luôn tỏ bày mọi niềm vui nỗi buồn với Cha thì hạnh phúc nào hơn? “Con à, lúc nào con cũng ở bên Cha, mọi sự của Cha đều là của con”. “Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình”. Chúng con sẽ nhận ra gương mặt hiền từ xót thương của Chúa Cha qua công việc của Đức Giêsu, vì Người hằng làm theo ý Cha yêu dấu trong mọi phút giây. Những lời nói và việc làm của Người luôn tỏ bày lòng thương xót của Chúa Cha. “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì.”

Hữu xạ tự nhiên hương, nếu đời sống chúng con hôm nay  được in đậm nét “dung mạo” yêu thương của Chúa, tha nhân cũng sẽ nhận ra, sẽ nhìn thấy Chúa trong chúng con. Nhờ ơn thúc đẩy của Thần Khí, chúng con trở thành chứng nhân, thành “người loan Tin Mừng” cho mọi người gần xa. Trong bài đọc I sách Công vụ tông đồ ghi nhận: “Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy… Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Sýp. Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái.”

Đức Giêsu khẳng định: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.  Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.” Ánh sáng quan trọng đến nỗi Thiên Chúa đã làm ra ánh sáng trước cả trời và đất. Nhờ ánh sáng ta nhìn thấy đường trong đêm tối. Đức Giêsu chính là ánh sáng chiếu soi trần gian tội lỗi. Ai tin vào Người thì không ở lại trong bóng tối của những đam mê, của bóng đêm tội lỗi, nhưng được ánh sáng của Người chiếu tỏa, đẩy lui bóng tối và giúp họ trở về đường ngay.

Lạy Chúa! Chúa là ánh sáng đã đến chiếu soi trần gian tăm tối. Chúa đã phục sinh khải hoàn, chiến thắng tội lỗi và sự chết, đem lại ánh sáng mới cho trần đời. Xin ánh sáng Chúa chiếu tỏa, xua tan bóng tối trong cõi lòng chúng con, để chúng con thấy Chúa trong cuộc đời, thấy rõ gương mặt của Chúa Cha trong Chúa. Trong tình mến yêu tha thiết, chúng con được cùng với Chúa Con mà thưa lời “Abba!”, (Cha ơi!)

                                                                      Én Nhỏ