TH online 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước

Trước kỷ nguyên Kitô giáo ít lâu, các hoàng đế Rôma được coi như những bậc thần linh. Người dân tôn thờ các hoàng đế đã băng hà và có khi phải tôn thờ hoàng đế còn đang trị vì họ. 

I. Các nhóm xã hội

1. Giới tư tế

Đứng đầu nhóm tư tế là vị thượng tế. Vị thượng tế là thủ lãnh của dân, là tác viên chính trong phụng tự ở đền thờ, chủ toạ thượng hội đồng Dothái gồm 71 thành viên.

2. Giới kinh sư

Các kinh sư là những nhà chuyên môn về Thánh Kinh vì đã có thời gian nghiên cứu lâu dài.

3. Giới kỳ mục

Các kỳ mục là bậc niên trưởng hay phú ông có địa vị cao trong xã hội.

II. Các nhóm tôn giáo

1.  Nhóm Xađốc

Nhóm này bao gồm giới giáo sĩ cấp cao, phần lớn các tư tế ở Giêrusalem và nhiều kỳ mục. Họ hoà hoãn với người Rôma để bảo vệ địa vị và bổng lộc.

2. Nhóm Pharisêu

Đa số trong nhóm này là dân thường thuộc giai cấp trung lưu, có một số tư tế ở vùng quê và thầy Lêvi.

3. Nhóm Etxênô

Các học giả đã tình cờ khám phá ra sự hiện diện của một nhóm người Dothái sống thành cộng đoàn ở vùng Cumran, tây bắc biển Chết.

4.  Nhóm Samari

Dân Samari là những người gốc Dothái, nhưng sau cuộc lưu đày năm 722tcn, họ sống chung với nhiều sắc tộc ngoại giáo.

VNNxUrq6p7Y