TH online 42: Những hình thức cử hành BTHG

 Thần học online:

Bí tích Hòa Giải
 
          Bài 7: Những hình thức cử hành Bí Tích Hòa Giải

– Chuẩn bị: bắt đầu ngồi vào tòa giải tội, linh mục cầu nguyện xin Chúa Thánh thần ban ánh sáng và bác ái; giúp hối nhân so sánh đời mình với gương lành và huấn lệnh của Đức Kitô, và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình.

– Đón tiếp: linh mục hãy đón tiếp hối nhân với tình huynh đệ; nên nhớ đây là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, dấu chỉ của Cha nhân từ đón tiếp người con tội lỗi trở về. Hối nhân làm dấu thánh giá.

– Thú tội: nếu cần, linh mục giúp cho hối nhân trong việc xưng thú “toàn vẹn”; giúp họ bắt đầu cuộc sống mới; nếu cần, chỉ bảo cho biết những bổn phận của đời sống Kitô hữu.

– Đền tội: nếu hối nhân đã gây thiệt hại hay làm gương mù, thì cần yêu cầu phải đền bù, sửa chữa; kế đó, linh mục ra việc đền tội. Việc đền tội không nhằm đền bù quá khứ cho bằng hướng tới việc sống cuộc đời mới và chữa lành những yếu đuối.

– Xá giải: hối nhân lặp lại lời thống hối; sau đó, linh mục đọc lời xá giải. Hối nhân đáp lại “Amen”.

– Ca ngợi lòng từ bi của Thiên Chúa. Linh mục từ giã, chúc hối nhân đi bình an.

                                                                             (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, trang 332).

 eFkhg2nN_vQ