Việc lớn không bỏ – việc nhỏ không quên (25.08.2015)

Thứ ba sau CN XXI

Việc lớn không bỏ -việc nhỏ không quên

 

Lời Chúa: 1Tx 2, 1-8; Mt 23, 23-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng:  “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ.26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

 

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.”

Đức Giê-su lên án thói kiêu căng, giả hình và  hiếu danh của những người Pha-ri-sêu nghe thật nặng nề. Bởi vì họ sốt sắng chu toàn những việc nhỏ như thuế thập phân về thì là rau húng, nhưng lại bỏ những việc lớn quan trọng nhất về đức công bình, như ham hố, gian tham, “nuốt chửng” gia tài của người khác.

Họ là bậc thầy mà Người gọi là “quân dẫn đường mù quáng, lọc bỏ con muỗi mà lại nuốt con lạc đà”. Chúng con phải tự xét và nhìn lại mình sao đây?

Ngày nay chúng con nhiều khi nghĩ mình là người đạo đức, khi gắng sức chu toàn kinh hạt, hình thức đạo đức bên ngoài, mà lại lỗi những điều quan trọng với Chúa, là xúc phạm đến anh em, lỗi đức công bình với nhau và sự thành tín với Chúa bằng nhiều cách.

Cả khi trong gia đình hay đối với chòm xóm, có thể lối sống ồn ào của tôi gây mất ngủ làm ảnh hưởng, mệt nhọc cho người xung quanh mà chẳng thấy can hệ chi cả.

Nhưng “các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ”. Chính Đức Giê-su đã nêu gương khi Người hóa bánh nuôi năm ngàn người ăn no, nhưng vẫn quan tâm đến việc thu lại những mẩu bánh vụn.

Đây là bài học “việc lớn không bỏ, việc nhỏ không quên”, để chu toàn bổn phận cách tốt đẹp hơn. Vẫn còn đó bao người thiếu thốn cần được giúp đỡ, mà khi đủ đầy là ta lại hoang phí.

Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.” Người Pha-ri-sêu chỉ lo hình thức bề ngoài, mặc cho bên trong tâm hồn đầy những “xấu xa”.

Đức Giê-su dạy phải lo tẩy rửa bên trong cho sạch trước đã. Chúa dạy chúng con phải “biết mình” để lo tẩy rửa bên trong. Nhưng để chúng con tự kiểm điểm mà thấy và biết mình đã khó, còn khó hơn khi chân nhận cái nhìn và góp ý từ người khác, nếu không đủ khiêm nhường.

Chỉ khi đối diện với Chúa trong thâm sâu tâm hồn, Chúa sẽ soi sáng cho thấy mọi ngõ ngách cuộc đời để chúng con tự biết mình, bởi Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự.

Đoạn Tin Mừng với những lời khiển trách người Pha-ri-sêu và tâm sự dịu dàng của thánh Phao-lô trong bài đọc I hôm nay trái ngược nhau: “Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.”

 

                                                       Én Nhỏ