Thần học Đời Tu 05: Sự tiến triển của đời Đan tu

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 05: Sự tiến triển của đời Đan tu

Đây là giai đoạn phát triển, cải tổ đời sống đan tu bên Tây phương. Có thể nói, khuôn mặt đan tu thay đổi toàn diện với thánh Bênêdictô (480- 547). Ngài đã thành lập những cộng đoàn đan tu nổi tiếng ở Subiacô và Monte Casinô (Italia). Sau khi thành lập nhiều đan viện ở Subiacô, ngài bắt đầu viết luật cho họ. Vào thế kỷ VIII và IX, luật của thánh Benedictô trở thành luật chung cho đời sống đan tu bên Tây phương, và  ngài được coi như là tổ phụ của đời đan tu ở đây. 

mgl4tXxJtHE