Thần học Đời Tu 09: Các Giáo sĩ kỷ luật

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 09: Các Giáo sĩ kỷ luật

Các giáo sĩ kỷ luật là gì ? Đây là một hình thức tu trì mới xuất hiện vào đầu thế kỷ XVI, gồm: dòng Teatinô (1524), dòng Barnabiti (1533), dòng Tên (1540), dòng Somasca (1540), dòng Camilianô (1591). Họ là những giáo sĩ chuyên về các công tác mục vụ với chức linh mục. Họ có luật riêng, có lời khấn dòng, nhưng không theo nếp sống của đan tu (như đọc kinh Thần vụ chung) để dành nhiều thời giờ hơn cho các công tác mục vụ: việc hoạt động tông đồ được coi như một phương thế để nên thánh. 

VsIGql5GzbQ