Thần học Đời Tu 11: Các Hội dòng

Thần học online:
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 11: Các Hội dòng

Từ thế kỷ XVI- XVII, các trường học phần lớn được dành riêng cho các con em thuộc tầng lớp qúy tộc, quyền thế và trung lưu. Các con em của giới thợ thuyền, lao động nghèo bị bỏ rơi. Do đó, một số cha sở đã lập ra những ngôi trường từ thiện cho các con em trong giáo xứ. Một số dòng tu cũng chuyên chú vào giáo dục như dòng Thánh Thể, dòng Chúa Giêsu Hài Đồng, dòng Nữ Kinh sĩ Âu Tinh…

Bên cạnh đó, khác với các đan viện trước đây nhắm tới việc tu thân tích đức,nhiều dòng ra đời trong giai đoạn này đều theo đuổi một công tác tông đồ nhất định, đáp ứng nhu cầu cụ thể của Giáo hội hay xã hội như giáo dục, săn sóc bệnh nhân, cô nhi, người già, người tàn tật,… 

ZkFG8mgrLLw