Thần học Đời Tu 14: Những khía cạnh Thần học về Đời sống Thánh hiến

Thần học online:
 
LỊCH SỬ VÀ THẦN HỌC
VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Bài 14: Những khía cạnh Thần học về Đời sống Thánh hiến

 

Theo Tông huấn Vita Consecrata của đức Gioan Phaolô II, chúng ta có thể kể ra ít là 6 khía cạnh của đời thánh hiến; Kitô, Tam vị, Giáo hội, Truyền giáo, Cánh chung, Maria.

– Kitô. Đây là khía cạnh được quảng diễn rộng hơn cả.

– Tam vị. Sự hòa đồng với nếp sống của Đức Kitô đương nhiên bao hàm tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa.

– Giáo hội. Đời thánh hiến nằm trong bản chất thánh thiện của Giáo hội. Giáo hội có sứ mạng chuyển thông Đức Kitô cho nhân loại.

– Truyền giáo (số 25) Việc họa lại nếp sống của Đức Kitô đương nhiên cũng kèm theo việc họa lại trót tâm tình của ngài, tận hiến cho việc phục vụ Nước Thiên Chúa.

– Cánh chung (số 26). Đời tận hiến tiên báo các thực tại cánh chung của Nước Chúa.

– Maria. Đức Maria được trình bày như mẫu gương của đời thánh hiến.

BkWqJHLih5s