Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần Trước Khi Bầu Tổng Quyền Dòng Đa Minh (9h ngày 13.07.2019)

 

Xem tin Thánh Lễ Khai mạc Tổng hội

Trực Tiếp: Thánh Lễ Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần Trước Khi Bầu Tổng Quyền Dòng Đa Minh

Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Đa Minh, Trước Ngày Bầu Cử.

Văn Nghệ Chào Mừng Tổng Hội Biên Hoà vào lúc 20h ngày 10.07.2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *