Thánh Lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng năm B

 

Ca nhập lễ:

Anh em hãy vui luôn trong Chúa !

Tôi nhắc lại : Anh em hãy vui lên !

Vì Chúa đã đến gần.

Bài đọc 1: Is 61,1-2a.10-11

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
công bố một năm hồng ân của Đức Chúa,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta.
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !
Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,
choàng cho tôi đức chính trực công minh,
như chú rể chỉnh tề khăn áo,
tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.
Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,
như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,
Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,
làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

Đáp ca

Đ. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đ. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Đ. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Đ. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao.

Bài đọc 2: 1 Tx 5,16-24

Thần trí, tâm hồn và thân xác anh em phải được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa quang lâm.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi  và cầu nguyện không ngừng.  Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.

Anh em đừng dập tắt Thần Khí.  Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.  Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ;  còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.  Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Ga 1,6-8.19-28

Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Có một người được Thiên Chúa sai đến,
tên là Gio-an.
Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,
để mọi người nhờ ông mà tin.
Ông không phải là ánh sáng,
nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông : “Ông là ai ?”  Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng : “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.”  Họ lại hỏi ông : “Vậy thì thế nào ? Ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp : “Không.”  Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?”  Ông nói : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.”  Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.  Họ hỏi ông : “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ ?”  Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.  Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”  Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

Ca hiệp lễ

Hãy nói với những kẻ nhát gan :

“Can đảm lên, đừng sợ !

Này Thiên Chúa chúng ta

sẽ ngự đến cứu độ chúng ta.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *