Thánh lễ giỗ lần thứ 25 Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Nhân dịp kỉ niệm 25 năm Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương được Chúa gọi về, trong tâm tình tri ân, Đức Giám mục Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, ngày 09 tháng 3 năm 2024.

DHS00000 (54)
Thánh lễ cử hành vào lúc 9h00, hiệp thông với Đức cha Vinh Sơn có sự hiện diện của cha Tổng Đại diện Phêrô, quý cha, quý thầy Phó tế, quý chủng sinh, nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương sinh ngày 4 tháng 10 năm 1919, tại giáo xứ Bút Đông, Tổng Giáo phận Hà Nội; chịu chức Linh mục ngày 3 tháng 12 năm 1949; tấn phong Giám mục ngày 18 tháng 02 năm 1979. Ngài đã coi sóc giáo phận Hải Phòng từ năm 1979-1999, với khẩu hiệu Giám mục: “Hãy ra khơi”.
1111
Với 20 năm được cắt đặt để coi sóc đoàn chiên giáo phận Hải Phòng, Đức cha cố phải vất vả hy sinh rất nhiều để xây dựng và phục vụ Giáo phận. Ngài đã để lại nơi đây biết bao dấu ấn và những kỉ niệm tốt đẹp nơi các cộng đoàn đức tin trong giáo phận. Sau hành trình 80 năm nơi trần thế, Đức cha Giuse Maria đã an nghỉ trong Chúa ngày 10 tháng 3 năm 1999 và được an táng tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
DHS00000 (83)
Trong bài giảng lễ, Đức cha Giáo phận đã nhắc lại tấm gương của Đức Cố Giám mục Giuse Maria khi ngài vâng theo thánh ý Chúa và vâng lời Đức Thánh Cha được giao nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên giáo phận Hải Phòng trong cương vị giám mục, giữa biết bao khó khăn vây bủa. Tuy nhiên bằng sự khôn ngoan, lòng đạo đức và niềm tin tưởng và phó thác trọn vẹn vào ơn Chúa, Đức Cha Cố đã từng bước xây dựng những nền tảng vững chắc cho giáo phận Hải Phòng, nhất là trong việc đào tạo nhân sự, vun trồng ơn gọi tận hiến.
DHS00000 (80)
Cuối bài giảng, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện xin Chúa thương ghé mắt nhân từ nhìn đến những hi sinh vất vả của Đức Cố Giám mục Giuse Maria mà ban thưởng hạnh phúc Nước Trời. Đồng thời, ngài cũng nhắn nhủ mọi thành phần dân Chúa góp phần mình tham gia xây dựng giáo phận để tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp mà Đức Cha Cố Giuse Maria đã để lại.
Thánh lễ giỗ lần thứ 25 Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn và quý cha cùng cộng đoàn đã hướng về phần mộ của Đức Cố Giám mục Giuse Maria hiệp dâng lời cầu nguyện xin Chúa nhân lành sớm đưa ngài về hưởng hạnh phúc trên Thiên Quốc.
https://gphaiphong.org
Một số hình ảnh

DHS00000 (20)DHS00000 (25)DHS00000 (44)DHS00000 (58)
DHS00000 (63)DHS00000 (71)DHS00000 (75)DHS00000 (85)DHS00000 (98)DHS00004DHS00008DHS00027DHS00015DHS00033DHS00051DHS00064

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *