Thơ: 38 bước chân oai hùng

tdvn_op.jpg
Đêm nằm nghe gió nổi lên
Trăng khuya còn tỏ ngoài thềm lá rơi
Lật trang lịch sử bồi hồi
Máu đào ai đổ xuống đời vì ai
Này đây 38 anh tài
Trường ca bi tráng một đài tiếng thơm
Y, Vinh, Liêm, Tế, Đậu, Xuyên
An, Hiền, Minh, Tự, Gia-Liêm hội đồng
Cùng Yến, Tước, Hạnh, Bình, Đông
Hiển, Dụ, Chiểu, Uý một lòng hy sinh
Thêm Khang, Cảnh, Mới, Đệ, Vinh
Cẩm, Khuông, Mậu, Trạch dâng mình kính tôn
Thánh giá xưa, Mậu, Uyển, Tuân
Lương y Cảnh, Toán đói không, rũ tù
Bộ ba thánh Khảm, Tả, Thìn
Danh làng Quần Cống một vùng thơm lây
Bao nhiêu danh Thánh là đây
Đa Minh hành khúc vẽ đầy nên chương
Đức tin sáng chói như gương
Rạng ngời dân Việt, mở đường Tương lai
kimdung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *