Thơ: Bài học phục vụ và yêu thương

 

Thầy trò chung sống bên nhau

Vui buồn, sướng khổ, thương đau đã từng

Giờ đây bữa tiệc cuối cùng

Quây quần sum họp ngồi chung một bàn

Nghĩa tình thắm đượm đầy tràn

Thầy trò thể hiện vô vàn thiết tha

*

Giêsu nhân ái bao la

Khiêm nhu phục vụ, để mà yêu thương

Ngài còn thực hiện nêu gương

Rửa chân đồ đệ, tình thương dạt dào

*

Phêrô  chẳng hiểu vì sao!

Thầy làm như thế khác nào gia nhân

Chúa liền giải thích ân cần

Hãy để Thầy rửa, chung phần với nhau

*

Các con nếu muốn “làm đầu”

Làm đầy tớ trước và mau hạ mình

Yêu thương phục vụ chân tình

Hy sinh quảng đại hết mình vì nhau

*

Bài học quả thực thâm sâu

Vô cùng ý nghĩa trước sau vẫn cần

Dạy ta gìn giữ  tinh thần

Phục vụ người khác, góp phần dựng xây

Cuộc sống hạnh phúc tràn đầy

Chính là thực hiện như Thầy Giêsu

 

HOÀI THANH