Yêu thương và phục vụ (24.03.2016 – Thứ Năm Tuần Thánh năm C)

Lời Chúa: Ga 13, 1 – 15

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. 5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người : “Thưa Thầy ! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” 7 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” 8 Ông Phê-rô lại thưa : “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu !” Đức Giê-su đáp : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” 9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa : “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” 10 Đức Giê-su bảo ông : “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa ; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu !” 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói : “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

1- Ghi nhớ:

“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. (Ga 13, 14).

2- Suy niệm:

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội bước vào tam nhật thánh, tưởng niệm việc Đức Giêsu thiết lập Giao Ước mới trong Mình và Máu Thánh Chúa. Việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, chức vụ Tư Tế và trao giới răn mới như lời trăn trối cuối cùng của Đức Giêsu trước khi Ngài từ giã trần thế. Đức Giêsu đã yêu thương các kẻ thuộc về Ngài còn ở lại thế gian. Ngài yêu thương họ đến cùng được thể hiện bằng việc Ngài rửa chân cho các môn đệ của Ngài.

Theo lẽ bình thường, rửa chân là công việc của đầy tớ đối với chủ. Nhưng Đức Giêsu lại làm công việc của đầy tớ để phục vụ các môn đệ của mình. Ngài muốn dạy cho các ông bài học về tinh thần phục vụ và yêu thương nhau. Ngài muốn nhấn mạnh: Không có công việc hèn, nếu các ông muốn chứng tỏ tình yêu cho Thiên Chúa và cho tha nhân, hãy làm những công việc đó. Ở đây chúng ta thấy có một sự tương phản giữa cách thức suy nghĩ của Thiên Chúa và của con người: khi con người muốn làm lớn thì họ tránh né không muốn làm việc nhỏ. Còn Chúa thì dạy hãy làm những việc nhỏ để trở thành lớn. Đây chính là bí quyết mà Thiên Chúa muốn dạy con người để họ được thành công. Cần phải làm gương sáng cho mọi người vì : “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”

Tiếp nối những việc làm của Chúa, chúng ta cũng hãy thực hiện tinh thần yêu thương và phục vụ như Đức Giêsu qua việc sống và loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Để lời rao giảng của chúng ta có sức thuyết phục và không trở thành vô nghĩa, chúng ta cần thể hiện bằng hành động yêu thương một cách cụ thể. Đức Giêsu đã cho thấy “chìa khóa” của lời rao giảng là: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Vì thế lời rao giảng hùng hồn và nên giống Đức Giêsu đó là: Lời rao giảng Tin Mừng yêu thương phải đi đôi với đơi sống yêu thương được biểu hiện qua hành vi phục vụ.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Trong ngày thứ năm Tuần Thánh hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng con tưởng nhớ việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể và truyền chức linh mục. Chúng con nhớ đến cách đặc biệt các linh mục. Xin Chúa ban cho các ngài luôn trung thành với sứ mệnh Người mục tử phục vụ cho đoàn chiên của Chúa. Xin Chúa cũng luôn ngự trị trong tâm hồn chúng con, để chúng con sẵn sàng phục vụ mọi người trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô , Chúa chúng con. Amen. 

4- Sống Lời Chúa :

Chúng ta hãy thực hành sống yêu thương và phục vụ mọi người như chính Chúa đã từng yêu thương và phục vụ

                                                                                       HOÀI THANH