Thơ: Vua của lòng con

Con ngỡ ngàng sao Chúa lặng im

Nhân chịu chết trên cây thập hình

Chúa là Đấng Toàn Năng quyền phép

Chịu roi đòn chế diễu nhục hình

 

Con cảm phục trước tên trộm lành

Đã tin tưởng vào Đấng quyền năng

Khi về nước xin Chúa nhớ đến

Và Chúa hứa ban cho Thiên Đàng

 

Chúa là vua  vua của lòng con

Con tin tưởng một dạ sắt son

Cuộc đời con luôn hướng về Chúa

Để được nghe rỉ máu trong lòng

 

Vì nước Chúa không thuộc thế gian

Và thế tục cám dỗ miên man

Đừng đẻ con lánh xa mặt Chúa

Mà đưa con về nơi bình an

 

Chúa là vua là Đấng toàn năng

Có quyền đưa người vào Thiên Đàng

Xin giúp con tin thưởng vào Chúa

Để ngày sau hưởng phúc vĩnh hằng

 

                        Giuse Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *