Thơ: Xin Vâng!

Thành  Na-da-rét năm xưa

Có người Trinh  Nữ  mới vừa đính hôn

Thiên Chúa ban phúc muôn ơn

Đức hạnh, thánh thiện, đẹp hơn nhiều người

*

Công trình Cứu chuộc cao vời

 Sứ Thần hiện đến nói lời truyền tin:

“Bà được Thiên Chúa giữ gìn

Tràn đầy ơn phúc quang minh tuyệt trần”

*

Trinh Nữ bối rối phân vân

Hiểu được điều đó, Sứ Thần liền thưa

Bà được Thiên Chúa chuộng ưa

Thụ thai sinh hạ Vị Vua cứu đời

*

Trinh Nữ khiêm hạ thêm lời

Làm sao có thể nơi người đồng trinh

Sứ Thần giải thích phân minh

Thánh Thần thực hiện công trình thánh thiêng

*

Trinh Nữ vui vẻ nói liền

“Xin Vâng – chấp nhận” lời truyền Thiên sai

Thực thi Thánh ý của Ngài

Chu toàn nhiệm vụ mãi hoài hân hoan

*

“Xin vâng”: hớn hở đầy tràn

Ngợi khen Thiên Chúa vô vàn thiết tha

Phúc thay! Mẹ Maria

Magnificat: bài ca tuyệt vời

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *