Thống hối và cầu nguyện cùng toàn thể Gia Đình Đa Minh

Chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ngày thống hối và cầu nguyện này theo các ý chỉ: cầu nguyện cho những người đã qua đời trong cơn đại dịch; hiệp ý cùng tang quyến các nân nhân; cầu nguyện cho những ai đang còn đau khổ vì tác hại của dịch bệnh và cho những người san sẻ đau khổ của họ.

Tu sĩ Gerard Timoner, O.P.

Bề trên Tổng quyền

Thưa anh chị em, Cha Bề trên Tổng quyền mời gọi Gia đình Đa Minh chúng ta cử hành “tam nhật thống hối” từ ngày 4 đến ngày 6 tháng Mười năm 2020. Đề nghị mỗi cộng đoàn chọn một hình thức thống hối cộng đồng để cùng nhau cử hành.

Vào ngày 7 tháng Mười năm 2020, lễ Đức Mẹ Mân Côi, lúc 20 giờ theo giờ địa phương, xin mời Gia đình Đa Minh lần chuỗi Mân Côi theo các Mầu nhiệm Vinh Quang (Mùa Mừng) và nếu được xin phát trực tiếp buổi đọc kinh này.

Tu sĩ Lawrence Lew, O.P.

Tổng đặc trách Kinh Mân Côi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *