Đánh đổi (28.05.2024 – Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: 1 Pr 1,10-16 (năm chẵn), Hc 35,1-12 (năm lẻ), Mc 10,28-31

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 10,28-31)

28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” 29 Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Đánh đổi (28.05.2024)

Hán – Việt có hai từ đối nhau; đó là: “khứ – ”, đối với “lai – ”.

Khứ () là động từ chỉ sự di chuyển: Từ bỏ, bỏ đi, rời xa, chết đi.

Lai () cũng là động từ chỉ sự dịch chuyển đối lại với Khứ (); có nghĩa là: Đã đến, tới nay. Và là tính từ chỉ tương lai sự việc: Sẽ đến, về sau.

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay (10,28-31) đề cập đến thắc mắc của

thánh Phê-rô – Thay mặt cho Nhóm Mười Hai – Hỏi Chúa Giê-su:

Chúng con từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được phần thưởng gì ?

Chúa Giê-su đáp:

Thầy bảo thật anh em: Ngay bây giờ, ở đời này; chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Qua đó, Chúa Giê-su cho các môn đệ thấy giá trị của tiền tài, vật chất (nhà cửa, ruộng đất) và tình cảm gia đình (cha mẹ, anh chị em, con cái) mà người Do-thái thời đó cho là nhất, hạnh phúc nhất; không thể nào sánh bằng với giá trị thực sự thiêng liêng cao quý sẽ có mai sau dành cho những ai dám bỏ hết mọi sự đời này vì Chúa, vì giá trị của Tin Mừng trung tín đi theo Chúa cho đến cùng, dù cho phải đối mặt với những chống đối, ngược đãi, bắt bớ tù đày, kể cả khi bị giết chết; đó là phần thưởng được ở trên Trời – Nơi đã ghi tên họ, đã dành phần sẵn cho họ.(x. Mt.5,11-12). Điều kiện để có được phần thưởng ấy, đó chính là việc từ bỏ: Sẵn sàng đánh đổi mọi sự đời này để có được hạnh phúc đòi sau !

Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin vô vị lợi, được theo Chúa vô điều kiện, không mặc cả, không tính toán. Amen.

CÁT BIỂN

Phần thưởng vĩnh cửu (30.06.2023)

Tin Mừng hôm nay (x. Mc. 10,28-30), thánh Mác-cô thuật lại cho ta nhận biết và mời gọi ta đưa ra quyết định lựa chọn giữa cái sự nghiệp chóng qua đời này và cái cơ nghiệp vĩnh cửu đời sau của con người.

Nói một cách khác, dẫu cho giàu sang phú quý bậc nhất ở đời này, không thể sánh bằng hạnh phúc sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Tin Mừng cho thấy, Chúa Giê-su đã thỏa mãn thắc mắc của thánh Phê-rô một cách chắc chắn rằng: Chẳng hề có ai vì Chúa, vì Tin Mừng; để rồi dám từ bỏ mọi sự  mà mình đã có như gia đình, sự nghiệp, tài sản, thậm chí cả mạng sống của mình…, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được mọi sự gấp trăm lần hơn. Cao trọng hơn nữa, là  nhận được sự thông hiệp đau khổ (sự ngược đãi) với Đức Ki-tô và sự Phục Sinh của Người (sự sống vĩnh cửu đời sau)

Từ đây cho thấy, sống đạo không chỉ dừng lại ở chỗ ăn ngay ở lành, chu toàn các đòi hỏi của luân lý, không làm điều xấu xa… Mà quan trọng hơn, đó còn là tin nhận và dấn bước theo Đức Giê-su Ki-tô để được trở nên đồng hình, đồng dạng với Người. Đó mới là phần thưởng vĩnh cửu mà mỗi Ki-tô nhắm đến.

Lạy Chúa, xin cho con dám can đảm từ bỏ mọi sự vì Chúa, vì Tin Mừng. Amen. 

CÁT BIỂN 

Từ bỏ mọi sự để theo Chúa (01.03.2022)

Ghi nhớ:

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “ Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10, 28).

Suy niệm:

 Một người phụ nữ xinh đẹp đến nhà xứ  gặp cha để xin cha cho ý  kiến về một vấn đề quan trọng. Cô trình bày rằng: “ Con có một người bạn gái hiện đang định cư bên Mỹ, nó có nhã ý muốn bảo lãnh con sang sinh sống ở bên ấy luôn. Một điều khiến con trăn trở: đó là nó ấy chỉ có khả năng bảo lãnh một mình con thôi, con phải bỏ lại chồng và con con lại. Nó bảo rằng khi qua đó nó sẽ giúp cho công việc để làm, thời gian sau khi đã có đủ điều kiện rồi thì con sẽ bảo lãnh chồng và con của con sang sau. Chồng của con cũng đã đồng ý cho con đi”. Vậy con muốn có lời khuyên của cha. Thực sự con coi đây là một cơ hội vàng, con rất muốn đi cha ạ!

Vì là giáo dân của cha nên cha biết gia cảnh của cô, nên cha góp ý.

Con hãy đề nghị với bạn của con là; nếu đã thương thì thương cho trót mà mang cả gia đình của con sang, nếu cô ấy không chịu thì thôi, con hãy ở lại Việt Nam, cha thấy gia đình con cũng khá giả không đến nỗi phải tha phương cầu thực, chứ nếu một mình con đi thì gia đình chia cách, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, khi vợ chồng hai đứa đôi nơi! Cha nghĩ vì hạnh phúc gia đình hay nói xa hơn vì hạnh phúc Nước Trời con nên từ bỏ nước Mỹ có được không?”

 Đoạn Tin Mừng hôm nay nối kết theo trình tự mà Đức Giê-su cảnh báo những kẻ giầu có thì khó mà vào được Nước Thiên Chúa. (Sự việc này cả hai sách Tin Mừng của thánh Mattheu và Luca đều tường thuật). Vì thế cho nên ông thánh Phê-rô mới đặt một câu hỏi với Thầy mình rằng: “ Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19, 27)Và câu trả lời của Thầy Giê-su là: “ Thầy bảo thật anh em; chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”(Mc 10 29-30).

Đúng như Lời Đức Giê-su đã trả lời cho thánh Phê-rô và các môn đệ của Ngài. Thật vậy, nhìn vào đời sống của những người sống đời tận hiến cho Chúa, chúng ta thấy các vị ấy có cuộc sống thảnh thơi, bình an, hạnh phúc trong tâm hồn và về phần vật chất thì luôn đầy đủ, mà nếu có thiếu thốn chi thì chỉ vì các vị ấy tình nguyện sống khắc khổ, khó nghèo theo lời mời gọi của Đức Giê-su mà thôi.

Trong đời sống thực tế, chúng ta có thể quan sát và dễ dàng nhìn thấy những người siêng năng giữ đạo thì họ được Chúa ban cho của cải dư đầy, về tâm hồn thì luôn bình an vui vẻ, mọi người chung quanh coi trọng, quý mến.

Theo Chúa là tuân giữ luật Ngài để chúng ta hy vọng chiếm lấy Nước Thiên Đàng đời sau, đó là phần thưởng dành cho những ai trung thành tuân giữ luật Chúa. Phần thưởng ấy sẽ kéo dài vô tạn, muôn đời muôn kiếp,  Chúa rất rộng lượng khi phần thưởng mà  Ngài dành cho những người sẵn sàng bỏ mọi sự để thực thi giới luật của Ngài thì thật là vô cùng lớn lao! Nếu chúng ta có được mọi sự sung sướng, danh vọng, địa vị và tiền của ở cuộc sống trần gian chóng qua này mà đánh mất sự sống đời sau vĩnh cửu thì thật là uổng phí cuộc đời. Vì: “ Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì” (Mc 8, 36)

Chúa sinh chúng ta ra, sống trên trần gian này là để chúng ta dùng cuộc sống ngắn ngủi trên trần thế này để chúng ta tìm kiếm, đầu tư để chiếm hữu lấy Nước Thiên Chúa, vì vậy chúng ta phải sống và làm việc theo thánh ý Chúa, có nghĩa rằng phải biết khử trừ đi những suy nghĩ bất chính, những việc làm tội lỗi, để chỉ làm những điều Chúa và Giáo hội dạy bảo mà thôi. Khi đã sống đẹp lòng Chúa thì ngay ở đời sống trần gian này chúng ta sẽ nhận được nhiều ơn lành của Chúa và chắc chăn chúng ta sẽ được dự phần vào sự sống vĩnh cửu đời sau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng theo Chúa vì chỉ có Chúa mới mang lại bình an và hạnh phúc đích thực cho chúng con mà thôi. Xin Chúa cho chúng con luôn biết hy sinh mọi sự để sống theo luật pháp của Ngài. Hầu mai sau xứng đáng chung hưởng hạnh phúc muôn đời bên các thánh là những vị đã làm đẹp lòng Chúa khi sẵn sàng từ bỏ mọi sự mà theo Chúa đến cùng. Amen.

Sống Lời Chúa:

Kính mến Chúa và yêu thương mọi người.

Đaminh Trần Văn Chính.

Từ bỏ để theo Chúa (25.05.2021)

Ghi nhớ:

 “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy  và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10, 29).

 Suy niệm:

 Nhìn vào thực trạng xã hội hiện tại, cụ thể là trong lãnh vực giáo dục, đã có người nhận xét rằng: “Ngày nay người ta đi học không phải vì cái đầu mà là vì cái đít”. Câu nói đó có vẻ thô tục và lỗ mãng, thế nhưng nó lại phản ảnh việc học hành ngày nay là như thế nào!. Bởi chưng, thay vì học để thành nhân, thành người có tài có đức giúp ích cho gia đình và xã hội.  Thì người ta lại làm khác đi. Nhà trường thì cố gắng lập thành tích, nhồi nhét cho học sinh càng  nhiều kiến thức càng tốt, trong khi đó học sinh thì cố gắng học làm sao giành được những bằng cấp cao để lấy đó làm “bùa hộ mạng” tiến thân,  trở thành ông nọ, bà kia và từ chỗ có địa vị, có chỗ đứng trong xã hội rồi thì người ta sẽ có điều kiện để kiếm được nhiều tiền “vinh thân phì da”. Người ta chủ trương chỉ đào tạo con người thành những trí thức có hiểu biết sâu rộng, có chuyên môn cao mà quên đi cái cốt lõi của việc giáo dục là  trước hết phải dạy cho học sinh học cách làm người, rồi  sau đó mới là học kiến thức, họ quên câu nói của cha ông xưa: “ tiên học lễ hậu học văn”.

Theo Gs,Ts Trần Ngọc Thêm. Giám đốc Trung Tâm văn hóa học lý luận và ứng dụng. Đại học quốc gia T.P HCM) Trong một khảo sát đã đưa ra con số thống kê sau về việc không trung thực xảy ra trong học sinh:

  • Cấp Tiểu học 22% học sinh nói dối.
  • Cấp I Trung học cơ sở là 50%.
  • Cấp II Trung học phổ thông là 64%.
  • Sinh viên là 80% nói dối.

Bài Tin Mừng hôm nay là phần nối tiếp sau câu chuyện Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Người giầu có vào Nước Trời khó hơn con lạc đà chiu qua lỗ kim”. Nhân dịp này Ông Phê-rô mới hỏi Thầy một câu mà có lẽ đã ủp ủ trong lòng đã lâu: “ Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! ( thì chúng con được gì?). Thiết tưởng đây là một câu hỏi rất chính đáng, bởi lẽ trong cuộc sống mà chúng ta có quyền lựa chọn, mà khi chúng ta chọn lựa đi con đường từ bỏ thì lẽ tất nhiên chúng ta cần phải nhận được cái gì tương đương, cân xứng với việc từ bỏ đó chứ! Ở đây  các môn đệ đã từ bỏ mọi sự, từ gia đình đến những thú vui đời thường để theo chân Thầy Giê-su, rong ruổi nay đây mai đó rao giảng Tin Mừng và chữa lành các kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Thì việc được Thầy Giê-su trả lời cho biết phần thưởng của các ông sẽ được là điều hết sức cần thiết!

Chúng ta biết rằng vào thời Đức Giê-su sinh ra trong nước Do Thái (còn gọi là nước Israel) thì hiện tình đất nước đang bị Đế Quốc Rôma đô hộ. Không có nỗi tủi nhục và  lầm than nào bằng cái cảnh nước mất, nhân dân bị ngoại xâm cai trị, đè đầu cỡi cổ, Với bối cảnh như vậy, khi theo Thầy Giê-su, các môn đệ luôn đinh ninh rằng sẽ có ngày Thầy Giê-su lật đổ chế độ thống trị của người Rôma giành lại độc lập tự do cho dân tộc mình, vì theo các ông, thì chỉ có Thầy Giê-su mới là một người có đầy uy quyền và nhiều tài năng để thực hiện thành công công việc vĩ đại này mà thôi. Nhất là Thầy Giê-su lại là một người hết lòng thương dân: “Thấy đám đông lầm than vất vưởng,  như đoàn chiên không người chăn dắt nên Người chạnh lòng thương”( Mt 9, 36). Như vậy thì trong tương lai, các ông cho rằng Thầy Giê-su phải làm Vua, mà một khi Thầy mình đã làm vua rồi thì việc các ông sẽ được ngồi vào một cái ghế nào đó trong vương triều của Thầy là điều hiển nhiên. Não trạng này luôn theo các ông; từ việc bà mẹ hai ông Gioan và Giacôbê xin cho con mình được ngồi mỗi người một bên tả hữu của Đức Giê-su, cho đến việc các ông sau khi nghe Thầy nói đến sự thương khó của Người; bị nộp cho quân dữ, bị hành hạ và ghiết chết, sau ba ngày thì sống lại, lúc đó các ông lại tranh luận sôi nổi với nhau xem ai sẽ là người làm lớn nhất (x Mc 9, 33-35).  Ngay  đến khi Chúa từ cõi chết sống lại, sắp rời thế gian mà về cùng Chúa Cha rồi vậy mà các môn đệ vẫn còn mơ màng về việc giải phóng đất nước Isael. Bằng chứng là các ông đã hỏi Thầy câu: “ Thưa thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vuơng quốc Israel không?( Cv 1, 6).

Trong  khoảng ba năm, tuy rằng các môn đệ luôn đựơc Thầy Giê-su hướng dẫn, nhắc nhở và chỉ bảo, song xem ra các ông không chịu hiểu Lời Người. Chỉ đến khi Chúa về trời, sai Thần Chân Lý xuống, Đấng ấy đã soi sáng và làm cho các môn đệ nhớ lại những điều Thầy Giê-su đã dạy. Đến lúc này các ông mới hiểu được chân lý mà Thầy mình đã tháng ngày dạy dỗ! Sau đó thì chúng ta đã thấy, các môn đệ đã không quản ngại trước bất cứ gian nan, thế lực nào để làm sáng Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, các Ngài xông pha mà hầu như chẳng còn nhớ đến hoặc đòi hỏi quyền lợi cho mình. Thế nhưng chính lúc này Chúa lại ban cho các ông những điều các ông hằng mơ ước: “ Phần tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi, tôi đã chiến đấu trong cuộc đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi, nhưng không phải chi riêng cho tôi mà con cho tất cả những ai hết lòng mong đợi Người xuất hiện” (2Tm 4, 68)

Ngày nay, chúng ta thấy những người đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa thì chẳng ai phải quá nghèo đói, về vật chất Chúa hằng ban cho hàng ngày dùng đủ, nếu không nói là còn luôn dư đầy. Về đời sống tinh thần thì luôn được bằng an, hạnh phúc. Nhất là phần rỗi sau này mà Chúa hứa ban cho những kẻ hy sinh phụng sự Người và phục vụ tha nhân.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, chúng con ai nấy đều khao khát được sống trong bình an và hạnh phúc, chúng còn thường lầm tưởng sự bình an và hạnh phúc được xây dựng trên sự giầu sang, địa vị…Chúng con ra sức tìm kiếm những thứ ấy. Nhưng thực ra  của cải, giầu sang quyền chức không phải là những thứ có thể đem đến cho chúng con bình an và hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa mà sẵn sàng từ bỏ mọi sự, nhất là những quyến rũ bất chính, những thú vui không lành mạnh để toàn tâm toàn ý thờ phượng Chúa và yêu thương và phục vụ  mọi người. Để mai sau chúng con được Chúa trao triều thiên Nước Trời là vinh phúc thiên đàng đời đời. Amen.

Sống Lời Chúa:

Ý thức rằng cho đi thì có phúc hơn nhận

Đaminh Trần Văn Chính.

Đức tin vô vị lợi…  (05.03.2019)

Trên hành trình đi theo Chúa, đã có những lúc tôi cũng tự hỏi như Thánh Phê-rô ngày xưa: tôi theo Chúa, tôi giữ Đạo của Chúa thì tôi sẽ được gì ?

Là người có Đạo, vì Thập Điều của Chúa; tôi chấp nhận chịu thua thiệt, thậm chí bị nhạo cười, bị tẩy chay, phân biệt đối xử… tôi được bù lại gì ?

Nhất là, nhiều lúc tôi nhìn thấy những người sống bất nhân thất đức lại gặp nhiều may mắn, thành công sung sướng; còn người theo Chúa thì lại gặp điều khổ đau, thất bại, nghèo đói…

Và tự hỏi, dường như theo Chúa là “dại khờ” chăng ?!

…Hoàn toàn không phải vậy ! Vì chính ngay lúc này và ở đây, tôi đang sống an bình với bệnh tật mà Chúa đã thương gửi đến cho tôi trong nhiều năm qua để tôi được tôi luyện trưởng thành hơn, được trở nên nghĩa thiết với Người  (x. Gđt 8,26a. 27; 1Pr 2,22; Tv 23,4)

Ấy chính là điều quá tốt đẹp mà Chúa đang thưởng cho tôi. Chúa luôn ban cho tôi gấp trăm ngàn lần những điều tôi mà không dám cầu xin, hay nghĩ tới. Chúa vẫn luôn quảng đại với tôi hơn tôi đáng được, vì Chúa là Đấng nhân từ và tốt lành vô cùng.

Lạy Chúa, xin cho con được cảm nếm niềm hạnh phúc theo Chúa mỗi ngày. Xin ban cho con một đức tin vô vị lợi, không tính toán thiệt hơn hầu xứng đáng là con của Chúa. Amen. 

CÁT BIỂN 

Được tất… (29.05.2018)

Chúa Giê-su xác quyết rằng các tông đồ và cứ những ai đi theo Chúa sẽ được phần thưởng gấp trăm lần so với những gì mà họ đã từ bỏ. Thế nhưng, Chúa cũng cho biết: Trước khi nhận được phần thưởng sự sống vĩnh cửu đời sau thì phải từ bỏ mọi sự đời này và đón nhận sự ngược đãi kể từ nay.

Từ bỏ và đón nhận ngược đãi ở đời này quả là một thách đố không nhỏ cho mọi Ki-tô hữu.

Từ bỏ và từ bỏ như thế nào, khi chung quanh đầy dẫy cám dỗ đeo bám và ngày càng khó nhận diện ?

Chấp nhận ngược đãi ở mức độ nào, khi sự dữ như ngày càng lớn mạnh, và được xem như là phương thế để tồn tại sống còn ?

Người từ bỏ mọi sự đời sẽ không khốn cùng. Hãy vững tin trong hành trình từ bỏ để theo Chúa tưởng như vô tận này, vì Chúa Giê-su Phục Sinh luôn đồng hành với những ai đi theo Ngài mọi ngày cho đến tận thế. Hãy vững tin tiến bước tới…

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bỏ Ngôi vị Thiên Chúa xuống thế làm người và đã đón nhận sự ngược đãi đến nỗi chết trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho con biết noi dấu Ngài để cùng được phục sinh với Ngài. Amen.

CÁT BIỂN

Bỏ vì Mến… (28.02.2017)

Chân lý của Tin Mừng rất nghịch thường. Bất cứ ai đi theo Chúa Giê-su, cứ bỏ thì được, cố giữ thì mất. Từ đây, đòi hỏi Người-theo-Chúa có hai sự chọn lựa: Hoặc chọn trần gian và mọi sự thuộc về hạ giới; hay chọn Thiên Chúa và mọi sự thuộc về thượng giới ? Thật vậy, làm Người-theo-Chúa đòi buộc tôi phải biết chọn lọc bỏ đi rất nhiều thứ:

Bỏ thời gian giải trí xem tivi để đọc kinh tối gia đình;

Bỏ những khoản thu nhập bất chính để giữ đức công bình;

Bỏ thời giờ và công sức để làm việc tông đồ bác ái;

Bỏ ý riêng của mình để sống đức vâng lời…

Dẫu biết rằng vì Chúa và vì Tin Mừng, bỏ đi là nhận lại được gấp trăm ngay từ bây giờ, nhận cả sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (x. Mc 10, 28-30). Thế nhưng nhiều khi tôi không dám buông bỏ vì cảm thấy tiếc cái lợi trước mắt; hoặc buông bỏ mà trong lòng không cảm thấy vui vì thiếu lòng mến Chúa, yêu người. Bỏ mà như thế thì chẳng có ý nghĩa, giá trị gì.

Lạy Chúa, xin cho con biết “từ bỏ và bị bách hại ngược đãi” chính là vận mệnh của Người-theo-Chúa trên hành trình đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được. Nguyện xin Chúa ban sức mạnh tình yêu để con sống trọn ơn gọi của Người-theo-Chúa và chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao. Amen.

CÁT BIỂN

Từ bỏ (24.05.2016)

Từ bỏ chính là lựa chọn.

Lựa và chọn lấy sự trọn toàn, và bỏ đi cái bất toàn…

Lựa và chọn đời hay đạo.

Lựa và chọn giữ mạng sống mình hay đánh mất chính mình.

Lựa và chọn sự hoàn thiện hay sự khiếm khuyết.

Lựa và chọn Thiên Chúa hay thế gian.

Lựa và chọn Tin Mừng hay Tin Dữ.

Lựa và chọn để từ bỏ, đó chính là một sự hy sinh, một sự dâng hiến… để con người được hạnh phúc thật. Hạnh phúc không chỉ ở đời này nhưng còn là hạnh phúc ở đời sau.

Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em: chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống ở đời sau” (x. Mc 10,29-30)

Chúa Giêsu cũng mời gọi những ai đi theo Người, luôn biết ưu tiên chọn lựa Người làm số một, những điều khác là thứ yếu.

Những gì ở đời này chỉ là tạm bợ, chóng qua, chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu. Chúa Giêsu không muốn chúng ta quá bám víu vào những giá trị của đời này danh vọng, tiền bạc vật chất, sắc dục…. để rồi khước từ Nước Thiên Chúa.

Quả thật, muốn làm môn đệ Chúa tôi phải từ bỏ rất nhiều:

Bỏ một ít thời gian trong ngày để đọc kinh cầu nguyện gia đình sáng tối.

Bỏ nhiều khoản hời thu nhập để giữ đức công bình.

Bỏ thời giờ và công sức để làm việc bác ái.

Bỏ ý riêng để sống đức vâng lời.

Bỏ cái tôi để biết sống khiêm nhường.

Ý thức được nhiều cái cần bỏ, thế nhưng tôi lại rất khó khăn để từ bỏ. Đôi khi đã từ bỏ nhưng lòng vẫn luyến tiếc, xót xa…vẫn suy tính thấp hèn: “ bỏ rồi, thì sẽ được gì ? cái sắp nhận được có quý, có hơn cái đã bỏ hay không ?

Vẫn còn đó những nhập nhằn, so đo, toan tính…để vùng vằng so kè không biết chọn và lựa điều gì, để từ và bỏ vấn đề gì….

Lạy Chúa, xin giúp con trở nên giống Chúa để con biết phục vụ anh chị em mình trong yêu thương một cách quảng đại bao dung. Xin cho con dám đóng đinh cuộc đời  mình trong việc từ bỏ những thói hư tật xấu, để xứng đáng được phần thưởng Chúa hưa ban cho những ai biết “từ bỏ” khi đi theo Chúa. Amen.

CÁT BIỂN

Có Chúa là có tất cả

“Thầy bảo thật anh em: Chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,29-30)

Suy niệm: Trước lời mời từ bỏ của cải để đi theo Đức Giêsu, người thanh niên giàu có đã buồn rầu bỏ đi. Ở lại quanh Ngài lúc này là các môn đệ, những người đã bỏ mọi sự mà theo Ngài, họ sẽ được gì? Phêrô đã thay mặt anh em đặt vấn nạn này. Chúa Giêsu xác quyết: họ sẽ được gấp trăm những gì đã từ bỏ, từ vật chất như của cải, ruộng đất, cho đến những tương quan như anh em, chị em, con cái… Chỉ cần có Thiên Chúa là Cha trên trời, là mọi hy sinh từ bỏ đều được đền bù dư dật; vì có Ngài là có tất cả.

Mời Bạn: Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng trắng tay. Xét cho cùng, con người không thể sở hữu cái gì cách bền vững: mọi của cải trần gian đều phải bỏ lại hết, và ngay cả những mối tương quan thân thiết nhất như cha mẹ, con cái… cũng có lúc phải chia lìa. Chỉ có một kho tàng bền vững muôn đời là sống trong tương quan với Chúa Cha trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Thánh Thần. Mời bạn từ bỏ dần dần những gì không thích hợp để chiếm hữu kho tàng bền vững muôn đời.

Chia sẻ: Tại sao bạn có thể xác quyết: Có Chúa là có tất cả?

Sống Lời Chúa: Tôi xét xem hiện nay  điều gì đang ngăn cản tôi sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa: một thói quen xấu, một quan hệ bất chính, hay một sở thích ích kỷ? Tôi sẽ cương quyết từ bỏ để bắt đầu lại.

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh Lạy Cha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *