Xưa – nay (23.08.2022 – Thứ Ba tuần XXI Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: 2 Tx 2,1-3a.14-17 (năm chẵn), Mt 23,23-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 23,23-26)

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

Xưa – nay (23.08.2022)

Ngày 23.08: Lễ Nhớ Thánh Rô-xa Li-ma, OP, trinh nữ

Khi xưa, Chúa Giê-su phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình…” (x. Mt. 23,23-26)

Hôm nay, có lẽ Chúa Giê-su cũng lên tiếng với các Ki-tô hữu: “Khổ cho kẻ nào chỉ chú tâm sống Đạo hình thức, và bằng khẩu hiệu…”

Thật vậy, thông qua tập tục truyền thống của người Do-thái xưa kia; Chúa Giê-su cũng cảnh tỉnh cách sống đạo của con người hôm nay trong đó có người Giáo Dân Đa Minh.

Không ít đoàn viên tự ru ngủ mình trong đoàn sủng của Dòng:

Kinh nguyện, lễ lạc mỗi ngày nhưng trong lòng vẫn thích nuôi hiềm khích, giận ghét, chia rẽ tình huynh đệ với nhau;

Ngay chính lúc làm việc tông đồ thì lại nói hành, nói xấu, biển lận nhỏ nhặt… với anh chị em mình;

Ráng sức học hành, hiểu biết nhiều lúc chỉ để giành vé vào ban phục vụ, để o ép thực thi Luật Sống với mọi người;

Hiệp thông huynh đệ chỉ trên môi miệng nhưng trong thâm tâm lại thích gây nồi da, xáo thịt cho thỏa tánh ích kỷ, nhỏ nhen…

Lạy Chúa, xin cho con biết điều quan trọng hơn trong lề luật chính là sống công bằng, thực thi lòng nhân, và sự thành tín (x. Mt. 23,23) ngõ hầu cho con kính Chúa – yêu người thật tâm. Amen.

CÁT BIỂN

Lội ngược dòng đời gian dối (25.08.2020)

 “Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia” (Mt 23,23).

Chúa Giê-su lại tiếp tục nặng lời lên án những người biệt phái và luật sĩ vì họ nệ vào việc thi hành lề luật mà bỏ qua đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin. Chỉ có Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật mới thấu suốt mọi bí ẩn gian dối bên trong con người, và chỉ có Người mới lên tiếng để chấn chỉnh cách sống giả hình ấy. Người nói với họ: “các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà”, “rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn”.

Lời Chúa dạy chúng ta chấn chỉnh lại cuộc sống đao của mình, nhất là trong thời đại này, trong xã hội nhiều giả dối này. Chúa muốn chúng ta phải giữ sao cho cuộc sống mình không thấm nhiễm tinh thần thế tục toàn những thứ giả dối. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta chú trọng đời sống đức tin tinh tuyền, đức cậy trông vững chắc, và đức mến Chúa phải được thể hiện bằng lòng xót thương và công bình với mọi người.

Quả thực, xã hội chúng ta đang sống quá đầy đủ những tiện nghi vật chất văn minh hiện đại, nhưng lại thiếu cái quan trọng là niềm tin, tình thương và đức công bằng. Không tin vào Thiên Chúa vì ảo tưởng trần gian hạnh phúc. Không dám tin vào nhau vì quá nhiều sự giả dối. Bệnh vô cảm tràn lan vì lòng người đang hẹp lại. Bất công nhan nhãn khắp nơi, tư bề.

Không thiếu những người mang danh nghĩa công giáo sống đạo yêu thương mà lại đang sống cách vô thần, vô cảm, bất công trong nhà ngoài cửa. Không phải là vẫn đang còn những biệt phai là luật sĩ trong thời đại này, xã hội này đó sao? Lời Chúa đang thôi thúc chúng ta lội ngược dòng đời gian dối.

Lạy Chúa, xin Lời Chúa giúp chúng con sống chân thành thật thà với Chúa, với nhau, và với mọi người. Amen.

BCT

 Biết thực thi những điều Chúa dạy  (27.08.2016)

Ngày 27.08: Lễ Nhớ Thánh nữ Mô-ni-ca

Tin Mừng hôm nay thuật lại những lời kết án của Chúa đối với thái độ vụ hình thức. Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng đạo đức thật, không thi hành công bằng và tình yêu thương. Kế đến là việc tuân giữ những nghi thức bên ngoài, mà không để ý đến tinh tuyền bên trong như: lo rửa chén đĩa bên ngoài, mà bên trong tâm hồn thì đầy gian tham và nhơ bẩn.

Chúa nhắc những kẻ giả hình

Bề ngoài đạo đức, cho mình là hay

Bên trong ích kỷ chất đầy

Tham lam chất chứa, tạo gây phiền hà

*

Cái cần thì lại cho qua

Chi tiết nhỏ bé xem là lớn lao

“Con muỗi gạn lọc cho ra

Vội vàng nuốt trửng lạc đà vào trong”

 

Chúa Giêsu đã lên án lối sống đạo đức giả, đó là tuân giữ luật thật tỉ mỉ bên ngoài mà lại “bỏ qua những điều quan trọng như là : công lý, lòng nhân và thành tín”. Ở đây, Ngài muốn nhấn mạnh rằng việc làm bên ngoài chỉ thực sự có giá trị khi những việc làm đó được xuất phát từ  những suy nghĩ  và thái độ ở trong lòng, đó mới là điều quan trọng nhất, nếu không có được thì chỉ là đạo đức giả.

 

Bề ngoài sạch sẽ láng boong

Bên trong dơ bẩn, cõi lòng nhớp nhơ

Công bằng, bác ái làm ngơ

Bất công, ác độc thì quơ tay liền

*

Luật sĩ thì được ưu tiên

Biệt phái cũng vậy cậy quyền gian tham

“Giả hình” mà vẫn cứ làm

Tâm hồn mù quáng, lương tâm chai lì

 

Sứ  điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thực hiện “thanh tẩy tâm hồn”, có nghĩa là trở về với lòng thật của mình để đối diện với Thiên Chúa, hầu thấy được điều phải làm và điều không nên làm. Điều đúng thì phải phát huy, còn điều sai trái thì phải từ bỏ để xứng đáng là con cái của Chúa.

Hãy mau sửa đổi kịp thì

Phải biết chia sẻ, sống vì yêu thương

Trở về chính nẻo đúng đường

Sống cho ngay thẳng hiền lương tốt lành

 

Lạy Chúa! xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi những tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Xin cho chúng con sống ngay chính bên trong cũng như bên ngoài, sống điều chúng con nói trên môi miệng để làm chứng cho Chúa giữa mọi người. Amen. 

 HOÀI THANH

Sống đạo đức (23.08.2016)

John Adams (1797–1801) – Tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ – đã nói: “Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ; cho dù trong sự nô lệ hay tự do sẽ không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức”

Thật vậy, từ xưa tới nay con người ta hay chú trọng cái hời hợt bên ngoài mà xem nhẹ cái cốt lõi bên trong; thích sống đạo đức bề ngoài, đạo đức giả hơn là sống đạo đức thật trong tâm…

Bởi thế, không lạ gì sự giả hình của các kinh sư và người Pha-ri-sêu trong thời của Chúa Giê-su. Họ bận tâm chi li từng điều vặt vãnh, nhỏ nhặt như việc nộp thuế thập phân về các loại rau thơm; nhưng còn những điều cốt lõi quan trọng nhất trong Lề Luật như công lý, lòng nhân ái, và thành tín thì họ không chút quan tâm chú ý. Họ coi trọng điều tùy phụ mà bỏ qua điều chính yếu; thích lối sống đạo đức giả hình… (x. Mt 23,23-26)

Thói đạo đức giả hình này tưởng đã chấm dứt, khi các Kitô hữu ngày nay được học hiểu Lời Chúa nhiều hơn. Thế nhưng, nó vẫn còn tồn tại và có phần tinh vi gian trá hơn xưa nữa kìa. Ngày nay, nhiều người chỉ chú trọng làm một số việc đạo đức theo luật như đọc kinh, dự lễ Chúa Nhật, ăn chay kiêng thịt mỗi tuần 2 ngày, bố thí rần rộ thi đua thành phong trào… mà lại không chú trọng thanh tẩy tâm hồn, không thực thi công bình bác ái khi ứng xử với tha nhân. Thật chẳng ích chi cho đời sống tâm linh !

Thiết nghĩ, tôn kính Thiên Chúa bằng việc dự lễ đọc kinh là bổn phận người Kitô hữu phải làm; nhưng nếu được làm với một “trái tim mới” và một “Thần Khí mới” (x. Ed 18,31) thì có lẽ đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa hơn hết !

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết sống thật với con người của con, để không phải làm vừa lòng người phàm, mà để làm đẹp lòng Thiên Chúa (1Tx 2, 4). Amen. 

CÁT BIỂN

Việc lớn không bỏ – việc nhỏ không quên (25.08.2015)

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.”

Đức Giê-su lên án thói kiêu căng, giả hình và  hiếu danh của những người Pha-ri-sêu nghe thật nặng nề. Bởi vì họ sốt sắng chu toàn những việc nhỏ như thuế thập phân về thì là rau húng, nhưng lại bỏ những việc lớn quan trọng nhất về đức công bình, như ham hố, gian tham, “nuốt chửng” gia tài của người khác.

Họ là bậc thầy mà Người gọi là “quân dẫn đường mù quáng, lọc bỏ con muỗi mà lại nuốt con lạc đà”. Chúng con phải tự xét và nhìn lại mình sao đây?

Ngày nay chúng con nhiều khi nghĩ mình là người đạo đức, khi gắng sức chu toàn kinh hạt, hình thức đạo đức bên ngoài, mà lại lỗi những điều quan trọng với Chúa, là xúc phạm đến anh em, lỗi đức công bình với nhau và sự thành tín với Chúa bằng nhiều cách.

Cả khi trong gia đình hay đối với chòm xóm, có thể lối sống ồn ào của tôi gây mất ngủ làm ảnh hưởng, mệt nhọc cho người xung quanh mà chẳng thấy can hệ chi cả.

Nhưng “các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ”. Chính Đức Giê-su đã nêu gương khi Người hóa bánh nuôi năm ngàn người ăn no, nhưng vẫn quan tâm đến việc thu lại những mẩu bánh vụn.

Đây là bài học “việc lớn không bỏ, việc nhỏ không quên”, để chu toàn bổn phận cách tốt đẹp hơn. Vẫn còn đó bao người thiếu thốn cần được giúp đỡ, mà khi đủ đầy là ta lại hoang phí.

Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.” Người Pha-ri-sêu chỉ lo hình thức bề ngoài, mặc cho bên trong tâm hồn đầy những “xấu xa”.

Đức Giê-su dạy phải lo tẩy rửa bên trong cho sạch trước đã. Chúa dạy chúng con phải “biết mình” để lo tẩy rửa bên trong. Nhưng để chúng con tự kiểm điểm mà thấy và biết mình đã khó, còn khó hơn khi chân nhận cái nhìn và góp ý từ người khác, nếu không đủ khiêm nhường.

Chỉ khi đối diện với Chúa trong thâm sâu tâm hồn, Chúa sẽ soi sáng cho thấy mọi ngõ ngách cuộc đời để chúng con tự biết mình, bởi Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự.

Đoạn Tin Mừng với những lời khiển trách người Pha-ri-sêu và tâm sự dịu dàng của thánh Phao-lô trong bài đọc I hôm nay trái ngược nhau: “Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ.Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.” 

 Én Nhỏ

Lề luật: công lý, nhân ái và thành tín

Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23).

Suy niệm: Những kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người am tường Lề Luật, có nhiệm vụ giải thích Luật cho dân chúng và còn là những người giữ Luật rất nhiệm nhặt. Thế mà Chúa Giê-su nhận xét không một ai trong các kinh sư và Pha-ri-sêu tuân giữ Lề Luật (x. Ga 7,19). Vì sao vậy? Vì họ chỉ giữ tỉ mỉ những quy định, nhưng lại “bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín”. Họ bám lấy cái phụ tùy là những quy định chi li về Luật do con người ràng buộc, mà bỏ quên giới răn cốt lõi đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Vì thế, những giới luật họ giữ chỉ là giới luật của phàm nhân chứ không phải của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Thánh Phaolô cho biết, Lề Luật là người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin (x. Gl 3,24). Lề Luật đó chính là Lề Luật phát xuất từ Lời Chúa, hay nói cách khác, Lời Chúa là tiêu chuẩn cho mọi đánh giá và sựï chọn lựa của Ki-tô hữu, là Luật vượt trên mọi thứ luật và là mực thước cho mọi Ki-tô hữu trên đường nên thánh.

Sống Lời Chúa: Đọc Lời Chúa hằng ngày và thực hành Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ con và làm cho con trở nên con người tự do, nhưng không phải thứ tự do rẻ tiền; trái lại, con được tuân giữ Luật Phúc Âm của Chúa như một người con tự do, tự do yêu Chúa, tự do sống theo Lời Chúa dạy.

Tránh thái độ sống giả hình (25.08.2015)

 

1. Ghi nhớ: “Các người rửa sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ” (Mt 23,25).

2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, lời than trách của Đức Giêsu nhằm đến tính giả hình, chỉ lo sạch cái bên ngòai mà không lo sạch cái bên trong. Chén là tượng trưng cho những cái bề ngòai, là những phô trương công đức của mình trước mặt người đời. Cho nên người Kitô hữu chúng ta cần tránh thái độ giữ đạo để lập công. Chúng ta hãy tập sống một cuộc sống không nguỵ trang, nhưng hãy biết thanh tẩy bên trong, hãy luôn tập sống dưới ánh mắt của Chúa: ánh mắt nhân từ, yêu thương và cứu giúp chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có chú ý chăm lo những việc vật chất mà sao lãng đến việc bên trong như tinh thần, lòng bác ái, sự trung tín, có lo thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân không ?

3. Sống Lời Chúa: Tránh thái độ sống giả hình.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa thông suốt hết mọi sự. Xin Chúa giúp con xoá bỏ hết những gì là hình thức và che đậy đã bao lần làm cho tâm hồn con xa Chúa. Amen.