Đương đầu… (19.02.2022 – Thứ Bảy tuần VI Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

 Lời Chúa: Gc 3,1-10 (năm chẵn), Mc 9,2-13


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 9,2-13

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì. 11 Các ông hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước ?” 12 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê ? 13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.”

Đương đầu… (19.02.2022)

Tục ngữ có câu: “Có cứng mới đứng đầu gió”. Ý nói, khi chấp nhận đứng trên đầu gió, nghĩa là ai đó đã lường trước mình phải hứng lấy luồng gió cho dù có khi gió thổi rất mạnh, có thể làm bản thân bị thương tích do bị gió quật té ngã. Nhưng qua đó, cũng cho thấy sự can đảm, dũng mãnh, và một tâm thế thật vững vàng của người dám đương đầu trước những khó khăn, thử thách trong đời.

Thật vậy, ai cũng sẽ gặp phải khó khăn trong đời, ta tin chắc điều đó nhưng không nên hoảng loạn khi đối diện với những khó khăn, trở ngại.

Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay cho ta thấy, qua sự kiện Chúa Giê-su Hiển Dung; Chúa muốn chuyển tải một tâm thế bình thản đón nhận, một sự can đảm đương đầu, và một tâm lý vững vàng cho dù  có thể mất đi mạng sống của mình… cho các môn đệ lúc ấy, và cho mỗi Ki-tô hữu hôm nay trước những khó khăn, thử thách, trước những sự ngược đãi, hay bách hại đủ mọi cách… vì sống cho Chân lý, sống đức Tin vào Thiên Chúa của cuộc đời mình. Bởi lẽ, những đau khổ, mất mát, chết chóc sẽ chóng qua, nhưng phần thưởng cho lòng tín trung, hạnh phúc sự sống đời sau mới là vĩnh viễn thường hằng.

Lạy Chúa, xin cho con thêm can đảm đón nhận những hoàn cảnh thuận lợi cũng như những nghịch cảnh khó khăn trong đời mình mỗi ngày. Amen.

CÁT BIỂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *