Tôi tin …

Tôi tin …

Xem slides xin click tại đây

Tôi tin rằng
mỗi hạt mưa rơi xuống
một bông hoa mọc lên

Tôi tin rằng :
ở đâu đó giữa đêm tối tăm nhất
một ngọn nến vẫn thắp sáng

Tôi tin rằng
nếu có ai lỡ bước lạc đường
sẽ có ai đó đến,
chỉ đường cho họ

Tôi tin, quả thực tôi tin…

Tôi tin một lời nguyện đơn sơ giữa cơn bão tố
cũng sẽ được lắng nghe

Tôi tin có một Đấng ở đó giữa vũ trụ mênh mông
lắng nghe mọi lời cầu.

Bất cứ khi nào tôi nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh
khi chạm vào một nhành lá,
hay nhìn lên bầu trời
tôi liền hiểu tại sao tôi tin.

Tôi tin một lời nguyện đơn sơ giữa cơn bão tố
cũng sẽ được lắng nghe

Tôi tin có một Đấng ở đó giữa vũ trụ mênh mông
lắng nghe mọi lời cầu.

Bất cứ khi nào tôi nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh
khi chạm vào một nhành lá,
hay nhìn lên bầu trời
Tôi liền hiểu tại sao tôi tin.