Vai trò quan trọng không thể thiếu của người giáo dân Đa Minh trong sứ vụ

Tổng quyền Cadoré viếng thăm huynh đệ tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Vai trò quan trọng không thể thiếu
của người giáo dân Đa Minh trong sứ vụ Dòng

Nguồn http://www.op.org/en
Chuyển dịch : Lm Px. Đào Trung Hiệu OP

Cha Tổng quyền Bruno Cadoré và hai vị phụ tá Alain Arnould and Br. Gerard Timoner đã thực hiện chuyến thăm kinh lý tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam từ ngày 30/3 đến 15/4/2019.

Tỉnh dòng Nữ Vương các thánh tử đạo tại Việt Nam hiện có 426 tu sĩ với nhiều hoạt động góp phần xây dựng tòa nhà hội thánh, đặc biệt trong việc giảng dạy thần học và triết học tại Học viện Đa Minh (tu viện Mân Côi), thần học Liên tu sĩ (tu viện Mai Khôi), trung tâm Tòa Đấng khôn ngoan (tu viện Anbê), trung tâm thần học thánh Tôma cho nữ tu Đa Minh, giảng dạy tại nhiều đại chủng viện, phụ trách nhiều giáo xứ, với nhiều sứ vụ đa dạng như : linh hướng, mục vụ di dân, đồng bào thiểu số, mái ấm sinh viên, chăm sóc người cao tuổi, sứ vụ giáo dân Đa Minh, và giảng thuyết qua nghệ thuật…

Tổng quyền Cadoré Bruno cũng viếng thăm các thành phần Đa Minh khác, gặp gỡ bề trên các hội dòng Đa Minh tại Đa Minh Tam Hiệp, các đan sĩ Đức Maria Thánh Linh, và ban phục vụ Huynh đoàn Việt Nam.

Đúc kết chuyến kinh lý, cha Bruno đánh giá rất cao những hoạt động phong phú của tỉnh dòng góp phần xây dựng hội thánh Việt Nam. Cha cám ơn đặc biệt nỗ lực của các anh em chuẩn bị cho tổng hội Biên Hòa, theo ngài :

“Đây là tổng hội duy nhất và đầu tiên họp tại một quốc gia ngoài văn hóa kitô giáo, nên các nghị huynh sẽ phải quan tâm đến sứ vụ loan báo tin mừng cho các dân tộc chưa từng nghe về Ngôi Lời nhập thể. Ngoài ra, dù người công giáo tại Việt Nam chỉ là thiểu số, nhưng tỉnh dòng Đa Minh đang là một trong những tỉnh dòng có sĩ số đông nhất trong toàn Dòng, đông nhất cả về nữ tu lẫn huynh đoàn. Toàn thể gia đình Đa Minh tại Việt Nam lên đến hơn 120.000 thành viên trong đó rất ít giáo sĩ, nên việc giảng thuyết của Dòng tại Việt Nam chủ yếu do giáo dân đảm nhiệm. Và vì thế, các nghị huynh tổng hội sắp tới cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn về vai trò quan trọng không thể thiếu của người giáo dân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *