Trang thơ: Bụi tro

Thân con phận bụi tro

Mai này rồi cũng chết

Một kiếp người mong manh

Sống yêu để tích đức

Đời lữ khách trần gian

Nước mắt tuôn lệ tràn

Lòng thành tâm sám hối

Chúa thương tình thứ lỗi

Ngàn bước chân lạc lối

Biết ăn năn trở về

Tìm bình an chân chính

Có Mẹ dắt dìu đưa

Ôi hồng ân Thiên Chúa

Muôn đời con kính tin.

 

BCT

Thứ tư Lễ Tro, ngày 29/2/17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *