Trang Thơ: cha về nhà Chúa

( Kính nhớ Cha Cố Giuse Lưu Công Chỉnh )

Cha về nhà Chúa bình an

Cuộc đời chấm dứt thế gian lữ hành

Chân tu Cha sống tốt lành

Thực thi ý Chúa đồng hành Đa Minh

Theo gương Thánh Phụ hết mình

Phục vụ hăng hái tận tình yêu thương

Khi xưa đi khắp nẻo đường

Từ Nam ra Bắc tỏa hương Huynh Đoàn

Giáo dân phấn khởi hân hoan

Được Cha Đặc Trách lo toan tinh thần

Hội viên phát triển dần dần

Có Cha khuyến khích ân cần quan tâm

Ghi ơn khắc cốt âm thầm

Giờ Cha nằm xuống hương trầm tỏa bay

Chào Cha vĩnh biệt cõi này

Chúa thương ngự đến giang tay đón Người

Di ảnh Cha vẫn mỉm cười

Đức tin rực sáng vui tươi giữa đời

Cha về nước Chúa trên trời

Cầu cho con cái còn nơi thế trần

Nguyện xin Chúa xuống hồng ân

Huynh Đoàn thăng tiến tinh thần Phúc Âm.

BCT

19/12/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *