Trang Thơ: Huynh đệ Đa Minh

 

Đa Minh huynh đệ thân tình

Tứ chi gắn bó liền mình Giê-su

Dòng ba với cả Dòng tu

Gia đình đoàn kết đại tu giữa đời

Yêu thương liên đới mọi thời

Viếng thăm người bệnh hiệp lời nguyện xin

Lòng thành trông cậy mến tin

Sẻ chia sướng khổ giữ gìn nghĩa ân

Đỡ nâng chăm sóc chuyên cần

Cùng nhau phục vụ xa gần quanh ta

Không hề quản ngại kêu ca

Tinh thần hăng hái vị tha quên mình

Nắm tay đi suốt lộ trình

Tuân hành “ Luật Sống Đa Minh” trọn đời

Noi gương Thánh Tổ trên trời

Sử thi trau luyện cả đời sống yêu

Bốn mùa kiên nhẫn sớm chiều

Thực thi Lời Chúa từng điều bảo ban

Tin Mừng loan báo bình an

Vui tươi hạnh phúc chứa chan ơn lành

Huynh đoàn luôn mãi hiệp hành

Đồng lao cộng khổ chung cành liền cây

Tâm ca vi vút làn mây

Thiên đàng mở cửa về đây xum vầy

Hẹn nhau hội ngộ nơi nầy

Chúng mình diện kiến Vị Thầy kính yêu.

BCT

23/6/2024

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *