Trang Thơ: Không loại trừ

Con dù tội lỗi trăm bề

Chúa vẫn thương xót không hề loại ra

Ngài luôn nhân hậu thứ tha

Khi con sám hối tránh xa tội đời

Trở về yêu mến Chúa Trời

Như người con thứ thốt lời “ Thưa Cha…”

Chẳng ngờ trông thấy từ xa

Là Cha mau chóng chạy ra ôm chầm

Con đây lòng đã nhủ thầm

Xin làm đầy tớ xứng tầm gia nhân

Nhưng Cha vẫn quá ân cần

Mặc cho áo mới lại gần nhẫn đeo

Giúp con giải thoát cảnh nghèo

Không còn sống với bầy heo bần cùng

Giờ đây lại được tháp tùng

Bên Cha hạnh phúc tôn sùng ngày đêm

Thật là sung sướng êm đềm

Vui ca chúc tụng lên đền tạ ơn.

BCT

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *