Trang Thơ: Lời xin vâng của Mẹ Maria

Gabriel Sứ Thần của Chúa

Đến thế trần chan chứa niềm vui

Truyền tin Con Chúa xuống đời

Trời cao ngự đến làm người trần gian

*

Sứ Thần nói truyền loan tin mới

Chào Nữ Trinh cùng với lời thưa:

“Trinh Nữ được Chúa chuộng ưa

Tràn đầy ơn phúc như chưa ai bằng”

*

Mẹ bối rối, nói rằng e ngại

Sứ Thần thưa, nói lại ý Cha

“Bà được ơn phúc bao la

Thụ thai sinh hạ Đấng là Cứu Tinh “

*

Mẹ chấp nhận thuận tình đáp trả

Lời “Xin vâng” cho thỏa niềm vui

Sứ Thần từ biệt cáo lui

Ngôi Hai ngự xuống với người Nữ Trinh

*

Lời “Xin vâng” cao vời tuyệt hảo

Chúa giáng trần cứu độ thế nhân

An lành hạnh phúc muôn phần

Yêu thương hiệp nhất, tinh thần hỷ hoan

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *