Trang thơ: Mẫu Gương Người Mẹ

(MỪNG LỄ THÁNH MONICA 27/8/2018 )

 

MONICA mẫu gương một người mẹ

Hy sinh nhẫn nhục dịu nhẹ thắm êm

Khổ đau chấp nhận ngày đêm

Âm thầm cầu nguyện tình bền thủy chung

Đức Tin kiên vững anh hùng

Cậy trông vào Chúa không chùng thối lui

Thành tâm nước mắt đẫm mùi

Trái tim son sắt thắng cùi gông ma

Lòng mẹ năm tháng mặn mà

Chúa thương soi dục cải tà người con

Augustino hư hỏng sẽ chẳng còn

Giờ nên thánh thiện gót mòn bước lên

Vào miền ánh sáng cõi trên

Tin Mừng loan giảng có nền Đức Tin

Cảm ơn người mẹ muôn nghìn

Gương lành tỏa sáng xin gìn giữ con

Thời nay làm mẹ mỏi mòn

Gia đình khủng hoảng khó còn ấm êm

Hôn nhân lạc lối bên thềm

Nguyện xin Chúa giúp sống nền tảng xưa.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *