Trang Thơ: Niềm tin vào Chúa

 

 

Con tin Chúa, một lòng tin Chúa

Suốt trọn đời, xin hứa chẳng quên

Niềm tin vững mạnh tăng thêm

Cậy trông, tín thác vững bền mãi luôn

*

Tin vào Chúa, suối nguồn ơn phúc

Thật chân thành, mọi lúc, mọi nơi

Tâm tư, tình cảm dâng Người

Để cho cuộc sống sáng ngời niềm tin

*

Nguyện xin Chúa giữ gìn tâm trí

Cho cõi lòng, ý chí thẳng ngay

Hồng ân, thánh đức tràn đầy

Bước đi theo Chúa, tháng ngày bình yên

*

Trong cuộc sống: ấm êm, buồn khổ

Vẫn một lòng tin ở Chúa thôi

Tình Chúa tha thiết cao vời

Đoái thương người thế, cứu đời lầm than

*

Tin vào Chúa, không than, chẳng trách

Đâu nản lòng, chẳng tách lìa xa

Nhưng luôn thân thiết mặn mà

Ở gần bên Chúa, chính là niềm vui

*

Con tin Chúa, dâng lời cảm tạ

Bao hồng ân, Ngải chả tiếc chi

Con luôn trung tín bước đi

Con đường của Chúa là vì con tin.

 HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *