Trang thơ: Quên

Ấy đôi lúc quên mình người có đạo

Giữa chợ đời mê mải chuyện hơn thua

Con người sống đâu chỉ cần cơm áo

Biết vậy rồi vẫn sáng nắng chiều mưa

Ấy đôi lúc đớn hèn không dám nói

Co rúm mình vì một chút hư danh

Con sự sáng lại nương nhờ bóng tối

Ngọn đèn ơi! Sao nấp mãi sau mành

Có đôi lúc muối không còn là muối

Biết lấy gì để ướp cõi nhân gian

Lòng chai đá và tình yêu cằn cỗi

Mặn lên đi! Dẫu một chút muộn màng

Đừng quên nữa mình là người Công Giáo.

BCT

18/4/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *