Trang Thơ: Tháng Cầu Hồn

Bước vào tháng các linh hồn

Nhớ người đã khuất, chẳng còn gần ta

Trước tiên: cha mẹ, ông bà

Tới đoàn thân thuộc kẻ xa, người gần

Đang trong luyện tội rất cần

Lời ta cầu nguyện tắt dần lửa hun

 Nhớ rằng: quyền các linh hồn

Cầu cho kẻ sống vẫn còn như xưa

Hồng ân đổ xuống như mưa

Cầu thay nguyện giúp đủ vừa lòng nhau

Ơn thiêng nhận lãnh từ đâu?

Kho tàng Giáo Hội đủ mầu chức năng

Dâng lời cầu nguyện siêng năng

Hiệp cùng Thánh lễ cho chăm mỗi ngày

Sẻ chia, bác ái, tịnh chay

Chúa thương giải thoát hồn bay lên Trời.

BCT

Tháng 11/ 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *