Trực tiếp Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót


Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế Thánh lễ Chúa Kitô Vua, cùng với nghi thức đóng cửa Năm Thánh, đánh dấu sự kiện kết thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *