Video : Dòng Đa Minh Mừng lễ các thánh Dòng, tại Khoái Đồng

Video : Dòng Đa Minh Việt Nam
Mừng lễ các thánh Dòng tại Khoái Đồng

Kỷ niệm 800 năm Dòng, 50 năm Tỉnh Dòng, Gia đình Đa Minh Việt Nam đã tổ chức hành hương và đại lễ các thánh dòng ngày 7.11.2016 tại nhà thờ Khoái Đồng, thành phố Nam Định.

Thánh lễ đồng tế do đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giáo phận Bùi Chu chủ sự cùng với quý cha quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. (Đọc thêm Bản tin)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *