[Trực tiếp] Thánh Lễ Khánh Thành nhà mục Vụ và Kính Thánh Vinh Sơn – Giáo xứ Cát Đàm

[Trực tiếp] Giáo xứ Cát Đàm Thánh Lễ tạ ơn – Mừng Lễ Quan Thầy & Khánh Thành nhà mục Vụ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *