TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Gp. Nha Trang | 08h30 ngày 27.05.2022

DANH SÁCH 9 PHÓ TẾ sẽ lãnh nhận Thánh Chức Linh Mục:

1. Giuse Phan Thạch Bằng Giáo xứ Phước Hòa

2. Phêrô Trần Đức Chương Giáo xứ Tân Hội

3. Phêrô Mai Họa Giáo xứ Hòa Bình

4. Đaminh Lê Thiện Long Giáo xứ Hạnh Trí

5. Phêrô Đặng Minh Thiên Giáo xứ Tân Hội

6. Phêrô Bùi Đức Trịnh Giáo xứ Tân Hội

7. Phêrô Ngô Nhật Trường Giáo xứ Thạch Hà

8. Phêrô Hoàng Nguyên Anh Tuấn Giáo xứ Phú Phong

9. Phêrô Lê Duy Anh Tuấn Giáo xứ Hòa Nghĩa

TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục Gp. Nha Trang | 08h30 ngày 27.05.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *