Trực Tuyến Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Gp. Hà Tĩnh (12.05.2022)

Thánh lễ truyền chức Linh mục sẻ được diễn ra lúc 07h30′ thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh. Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận chủ sự. Đức cha Louis sẽ đặt tay truyền chức Linh mục cho 03 thầy Phó tế.

 
1. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Kỹ, sinh 08/09/1980 thuộc giáo xứ Kẻ Mui.
 
2. Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tuấn, sinh 29/09/1979 thuộc giáo xứ Dũ Lộc.
 
3. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Văn, C.S, sinh 10/09/1988 thuộc giáo xứ Hà Lời.
 
Thánh lễ truyền chức Linh mục sẻ được truyền hình trực tuyến trên trang truyền thông của Giáo phận vào lúc 07h15’ chính ngày lễ.

 

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *