Truyền hình trực tiếp Thánh lễ Truyền chức Linh mục Giáo phận Vinh – 8h00, 24/11/2017

Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 4 Phó tế khóa XI:
1. Martinô Nguyễn Văn Bé,
2. Giuse Nguyễn Văn Dũng,
3. Antôn Tô Quang Hùng,
4. G.B. Cao Xuân Trường.
vào lúc 8h00 Thứ Sáu, 24/11/2017 tại Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh).


CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC 
CHO 4 PHÓ TẾ KHÓA XI

 

Thứ Sáu, 24/11/2017
Tại Nhà thờ Giáo xứ Văn Hạnh, Giáo phận Vinh


– 6h30′: Đón tiếp
– 7h45′: Rước nhập lễ
– 8h00′: Thánh lễ

 

 


 

Live stream trên Facebook:

 

Ban Truyền thông XH Giáo phận Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *