Truyền thông hy vọng và bình an (11.06.2016 – Thứ Bảy sau Chúa Nhật X Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mt 10,7-13

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.
11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.”

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay trình bày lời dặn dò của Đức Giêsu với các tông đồ, khi Người sai các ông ra đi thực hiện sứ vụ Cứu độ của Người. Có ba điểm cần chú ý:

Mục tiêu chính yếu là truyền giảng: Nước Thiên Chúa gần đến.

Để giải thoát con người khỏi tội lỗi và quyền lực ma quỷ; Đức Giêsu thực hiện công trình cứu độ của Chúa Cha, Người giảng dạy sự thật, và thể hiện quyền năng Con Thiên Chúa để minh chứng Tin Mừng cứu độ mà người đem đến cho nhân loại, nhờ đó con người có thể trở về và hiệp thông với Thiên Chúa trong Nước Trời. Thông chia sứ vụ cứu độ cho các tông đồ, Đức Giêsu muốn các ông chú tâm rao giảng về Nước Trời, và mời gọi dân Do Thái

a) đón nhận với tinh thần sám hối và hoán cải; trở nên con người mới và xứng đáng tham dự vào Nước Trời.

Người Do thái không có ý niệm về Nước Trời; thế nên họ trông mong một Đấng Mê-si-a xuất hiện, dùng sức mạnh và quyền lực thế gian để giải thoát cho họ khỏi ách thống trị của đế quốc La-mã, thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật. Vì thế, trước tin mừng của Đức Giêsu, họ vô cảm và có thái độ chống đối. Trách nhiệm của các tông đồ là phải dọn đường, chuẩn bị để mọi người đón nhận giáo huấn của Người.

b) Thiên Chúa ban quyền năng để hỗ trợ cho các tông đồ và củng cố lòng tin của những người thiện chí biết mở lòng đón nhận Tin Mừng.

Đức Giêsu đã dùng các dấu kỳ, phép lạ để minh chứng cho sứ vụ của Người; Người cũng ban cho các tông đồ quyền năng ấy để nâng đỡ các ông khi thi hành sứ mệnh: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ”. Những dấu kỳ phép lạ đi kèm chỉ là những phương tiện chuyển tải ân phúc Thiên Chúa trao ban cho những kẻ được Người yêu mến.

c) Ra đi thi thành sứ mệnh với lòng nhiệt thành và tín thác

Đức Giêsu muốn các tông đồ rũ bỏ hoàn toàn để không bị chi phối bởi những chuyện thế gian mà tín thác, toàn tâm toàn ý cho sứ vụ. Người không để các ông thiệt thòi vì Người yêu thương các ông và vì lẽ công bằng: “thợ thì đáng được nuôi ăn”.

d) Thái độ khôn ngoan khi thi hành sứ vụ

Cân nhắc nơi cư ngụ và thân thiện với những người mình gặp gỡ. Mục đích là truyền giảng Nước Thiên Chúa: Sự công chính, niềm hy vọng và bình an để cải hóa các tâm hồn, đây là một sứ mệnh cao cả; do đó, phải cẩn trọng trong cách ăn nết ở; và ý thức trách nhiệm “truyền thông hy vọng và bình an của Chúa” cho người khác, nên lời chào chúc bình an như món quà của Thiên Chúa trao tặng luôn được xử dụng để đem niềm vui đến cho mọi người.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta: Qua bí tích Rửa tội, người Kitô Hữu được mời gọi thánh hóa bản thân và tích cực tham gia vào sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Đức Kitô giữa trần thế như các Tông đồ ngày xưa. “Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em: Hãy làm người truyền thông hy vọng và bình an”. Chúng ta hãy ra đi bằng chính cuộc sống đời thường, bằng lời nói “mặn mà dễ thương”, hành vi thân thiện, bác ái; giới thiệu Nước Trời, giới thiệu Tin Mừng Chúa Kitô cho những người đang sống chung quanh ta; nhất là anh chị em lương dân. Có một điều mỗi người chúng ta cần nhận ra: Nước Trời không phải là một nơi chốn xa xôi, diệu vợi, không thể đến được. Nước Trời cũng không phải là chuyện ăn chuyện uống; nhưng theo thánh Phao-lô Tông đồ Dân ngoại viết trong thư gửi tín hữu Rôma: “Nước Trời là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.(Rm 14, 17). Đó chính là thứ hạnh phúc mà con người đang nỗ lực tìm kiếm.

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi

Ý thức ơn gọi “Loan Báo Tin Mừng” khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Hãy ra đi bằng chính cuộc sống giữa đời thường, giới thiệu Nước Trời cho mọi người chung quanh. diễn tả sự công chính trong hành động, lời nói và biểu lộ sự bình an. Nhiệt thành và tín thác nơi Đấng Cứu Độ, cộng tác với ân sủng của Người để ơn gọi Kitô Hữu phát sinh hoa trái và hoa trái ấy tồn tại.

CẦU NGUYỆN

Lạy Đấng Kitô, xin cho con luôn biết nhiệt thành, tín thác nơi Chúa và biết xử dụng những ân huệ Chúa ban để sinh ích cho phần rỗi của con và cho tha nhân, những người đang cần đến ơn Cứu độ của Người.

SỐNG TIN MỪNG

“Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho nhưng không như vậy”.