Tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu

Từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng tới đây, Tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ được cử hành, với chủ đề là câu trích từ Tin mừng theo thánh Luca: “Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của con… và hãy yêu tha nhân như chính mình” (Lc 10, 25-28). Tại các nước Nam Bán Cầu, tuần này được cử hành vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Năm nay, các tài liệu giúp cử hành theo đề tài này do một nhóm Kitô hữu ở Burkina Faso bên Phi châu và cộng đoàn Chemin Neuf, Con đường Mới, thuộc phong trào Canh tân trong Thánh Linh, soạn thảo và được Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève cùng công bố.

Burkina Faso là một quốc gia có 21 triệu dân cư thuộc khoảng 60 sắc tộc khác nhau, trong đó 64% là người Hồi giáo, 9% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu, 26% còn lại là tín hữu Kitô trong số này 20% theo Công giáo và 6% theo Tin lành.

Sau cuộc tấn công nặng nề của phiến quân thánh chiến Hồi giáo năm 2016, điều kiện an ninh và sự gắn kết xã hội ở Burkina Faso suy thoái trầm trọng tại nước này. Các vụ tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo gia tăng, cùng với tình trạng vô pháp luật và nạn buôn người, khiến có 30.000 người chết và gần hai triệu người di tản nội địa; hàng ngàn trường học và bệnh xá, nhà thương bị đóng cửa, và phần lớn các cơ cấu hạ tầng về xã hội và kinh tế bị phá hủy.

Các Giáo hội Kitô bị đặc biệt chiếu cố trong các vụ tấn công võ trang, nhiều linh mục và các giáo lý viên Công giáo bị giết, hoặc bị bắt cóc. Vì lý do an ninh, phần lớn các nơi thờ phượng ở miền bắc, miền đông và tây bắc của Burkina Faso bị đóng cửa. Những nơi nào còn cử hành, thì phải có cảnh sát bảo vệ.

Trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo các tôn giáo đang dấn thân cổ võ sự hòa giải và đối thoại với Hội đồng Giám mục Công giáo Burkina Faso và Niger, cũng như thăng tiến sự cộng tác giữa các sắc tộc khác nhau.

Trong các tài liệu giúp cử hành Tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô cũng có những văn bản được đề nghị để cử hành chung.

Ngoài các Kitô hữu ở Burkina Faso, cũng có tổ chức Con đường Mới, Chemin Neuf, cộng tác soạn thảo. Cộng đồng này được thành lập tại Pháp hơn 50 năm nay (1973) và ngày nay có 2.000 tu huynh và các chị thuộc 30 quốc gia. Đây là một cộng đoàn đại kết Kitô, dám tin nơi sự hiệp nhất hữu hình của Giáo hội, như được ghi trong Hiến pháp của cộng đồng. Các thành viên nhận được ơn gọi và sứ mạng để hoạt động hết sức hầu lời nguyện hiệp nhất của Chúa Kitô được viên mãn. Các nhóm của Con đường Mới này ở Burkina Faso đã hỗ trợ và cộng tác với các Kitô hữu tại đây trong việc soạn tài liệu cử hành Tuần hiệp nhất năm nay.

Chiều ngày 25 tháng Giêng, lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ đến Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành để chủ sự Kinh Chiều trọng thể với nhiều đại diện các Giáo hội Kitô khác, kết thúc Tuần lễ Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.

(Vatican News 15-1-2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *