Tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô (28.09.2018 – Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên)

Ngày 28.09: Lễ Nhớ Thánh ÐA MINH I-BA-NHÊ Ê-QUI-XI-A, GIA-CÔ-BÊ KI-U-XÊ-I TÔ-MÔ-NA-GA, linh mục, LÔ-REN-XÔ RU-I, giáo dân, và 13 anh em tử đạo

Tin Mừng: Lc 9,18-22

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, giúp chúng ta nhận ra Đức Giêsu: Người là Đấng Kitô Con Thiên Chúa, nhưng là Đấng Kitô chịu đau khổ, chứ không phải là Đấng Kitô vinh quang theo quan niệm trần thế mà các Tông đồ ngộ nhận và mong ước. Người đã vạch ra cho chúng ta thấy con đường cứu độ của Ngài chính là Thập Giá và mời gọi những ai muốn đi theo Ngài, hay là muốn làm môn đệ của Ngài thì hãy đi vào con đường Thập Giá ấy.

“Người ta bảo Con Người là ai?”

Chúa hỏi thế, xem ai trả lời

Môn đệ cùng đáp chung lời:

Gioan Tẩy Giả, một thời giảng rao

*

Ê-li-a sống vào kiếp trước

Giê-rê-mi-a ước dựng xây

Hay là Ngôn sứ ngày nay

Người của Thiên Chúa đến đây cứu đời

Đức Giêsu hỏi các môn đệ của Ngài một vấn nạn mà dân chúng đang xôn xao về Danh tánh của Ngài. Có kẻ cho rằng Ngài là một vị Ngôn sứ hoặc là Gioan Tẩy Giả. Nhưng điều mà Đức Giêsu quan tâm không phải là Danh tánh của Ngài đã được dân chúng thừa nhận hoặc suy tôn, nhưng là: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Đức Giêsu muốn nghe lập trường của chính các ông. Câu hỏi này đã khiến cho các môn đệ phải suy nghĩ không ít và ông Phêrô đã lên tiếng trả lời: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.

Chúa lại hỏi bằng lời thân thiết

Còn các con hiểu biết là ai?

Phêrô mau mắn thưa ngay

Thầy là Đức Chúa tràn đầy quyền năng

*

Con Thiên Chúa vĩnh hằng sự sống

Đến trần gian giải phóng tội khiên

Đem lại hạnh phúc bình yên

Cho người trần thế âm êm thuận hòa

 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một hình ảnh về Kitô hữu. Kitô hữu là người vác thập giá của chính mình để đi theo Đức Giêsu vác thập giá. Vì thế hằng giờ hằng phút trong cuộc đời, chúng ta hãy sẵn lòng chấp nhận mang lấy khổ giá, để đi tới cái chết thiêng liêng, cái chết cho chính mình để rồi được sống lại và sống cho Thiên Chúa.

 

Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha

Được vác thập giá chính là niềm vui

Sống cho trọn vẹn kiếp người

 Mai sau vinh phúc Quê Trời mãi luôn

 

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô, là nguyên khởi và là cùng đích của cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết đặt niềm tin tưởng nơi Chúa và bước theo con đường Chúa đã đi, để chúng con cùng được chia sẻ đau khổ thập giá và vinh quang sống lại với Ngài. Amen.

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *