Ủy ban Thánh nhạc: Thông báo Khoá Bồi dưỡng Ca trưởng Thánh nhạc năm 2024

Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ủy ban Thánh nhạc
Văn phòng: 6bis Tôn Đức Thắng – Q1 – TP.HCM
Email: [email protected][email protected]

THÔNG BÁO
KHOÁ BỒI DƯỠNG CA TRƯỞNG THÁNH NHẠC

Kính gửi: Anh chị em Ca trưởng thánh nhạc

Kính thưa anh chị em,

Theo sự hướng dẫn của Đức cha Chủ tịch, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ban Mục vu Thánh nhạc Tổng giáo phận Sàigòn – Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Khoá Bồi dưỡng Ca trưởng Thánh nhạc” cho những anh chị em đang điều khiển ca đoàn.

Những buổi Gặp gỡ và Chia sẻ này được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn – Tp. Hồ Chí Minh, số 6bis Tôn Đức Thắng – Quận 1 – Tp. HCM, Phòng B 102, từ 8g30 đến 10g30 mỗi sáng thứ Bảy (4 buổi).

  1. Nội dung chia sẻ:

– điều hành & liên lạc ca đoàn,

– ca trưởng thánh nhạc trong tinh thần hiệp hành,

– chọn bài cho các thánh lễ có cử hành nghi thức riêng.

  1. Thời gian bắt đầu: thứ Bảy 24-2-2024 – kết thúc: thứ Bảy 16-3-2024.
  2. Thời hạnghi danh:từ ngày thông báo cho đến hết ngày 24-2-2024.
  3. Cách thức ghi danh:qua email hoặc tin nhắn trên điện thoại và gửi phiếu ghi danhtheo mẫu.

Trân trọng thông báo và kính chúc Năm Mới 2024 bình an.

Tp. HCM, ngày 15-1-2024
TM Ủy ban Thánh nhạc
Thư ký

(đã ký)

Lm Rôcô Nguyễn Duy

WHĐ (15.01.2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *