Vâng theo thánh ý của Thiên Chúa (20.12.2017 – Mùa Vọng)

Lời Chúa: Lc 1, 26 – 38

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nói về việc Sứ thần Gáprien loan báo truyền tin cho Trinh nữ Maria, một thôn nữ đoan trang, duyên dáng, nết na và thùy mị.

Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một chính nhân là Giuse, thuộc dòng dõi Hoàng tộc Đavít. Đó là trinh nữ Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Thôn nữ Maria rất khiêm nhường, thế nên tỏ ra e ngại khi được người khác đề cao mình, nói mình là người nhân đức.

Thành  Na-da-rét năm xưa

Có người Trinh  Nữ  mới vừa đính hôn

Thiên Chúa ban phúc muôn ơn

Đức hạnh, thánh thiện, đẹp hơn nhiều người

*

Công trình Cứu chuộc cao vời

 Sứ Thần hiện đến nói lời truyền tin:

“Bà được Thiên Chúa giữ gìn

Tràn đầy ơn phúc quang minh tuyệt trần”

Đáp lại lời chào của Sứ thần, Mẹ “rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì”.  Những danh hiệu “Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” là để dành cho những người đặc biệt được Thiên Chúa tuyển chọn.  Cho nên Mẹ bối rối là phải, vì lúc nào Mẹ cũng chỉ khiêm nhường coi mình là nữ tỳ của Chúa, không xứng đáng lãnh nhận những danh hiệu cao quý như vậy.  Nhưng chính lòng khiêm nhường ấy lại làm cho Mẹ “được đẹp lòng Thiên Chúa”, vì Thiên Chúa luôn chống lại kẻ kiêu căng.

Trinh Nữ bối rối phân vân

Hiểu được điều đó, Sứ Thần liền thưa

Bà được Thiên Chúa chuộng ưa

Thụ thai sinh hạ Vị Vua cứu đời

*

Trinh Nữ khiêm hạ thêm lời

Làm sao có thể nơi người đồng trinh

Sứ Thần giải thích phân minh

Thánh Thần thực hiện công trình thánh thiêng

Sứ thần nói với Mẹ rằng: Thiên Chúa muốn trao cho Mẹ sứ mệnh sinh ra cho nhân loại Chúa Giêsu là “Con Đấng Tối Cao”.  Mẹ không phản đối hoặc từ chối Thánh ý của Thiên Chúa, nhưng chỉ muốn bày tỏ cho Sứ thần thấy rằng việc ấy ở ngoài khả năng của Mẹ.  Tuy nhiên, Mẹ lại hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa và lắng nghe lời giải thích của Sứ thần.  Đức khiêm nhường đã giúp Mẹ có được thái độ tín thác ấy. “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.  Mẹ tin vào chân lý này nên đã phó thác đời mình cho kế hoạch của Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ.

Trinh Nữ vui vẻ nói liền

“Xin Vâng – chấp nhận” lời truyền Thiên sai

Thực thi Thánh ý của Ngài

Chu toàn nhiệm vụ mãi hoài hân hoan

*

“Xin vâng”: hớn hở đầy tràn

Ngợi khen Thiên Chúa vô vàn thiết tha

Phúc thay! Mẹ Maria

Magnificat: bài ca tuyệt vời

Lạy Chúa! Chúng con xin cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con một Người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Xin giúp chúng con luôn biết noi gương Mẹ mà tuân phục Thánh Ý Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và với mọi hoàn cảnh của cuộc sống.  Xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa đang kêu gọi chúng con bước đi cùng Chúa. Amen.

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *