Video: 14 chặng Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót

Đàng Thánh Giá “Thiên Chúa là Lòng Thương Xót” do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại hí trường Côlôsêô
Bài Suy Niệm của Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti Tổng Giám Mục Perugia

Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An – Vietcatholic

Lời Dẫn Nhập: Đàng Thánh Giá Thiên Chúa là Lòng Thương Xót

Chặng Thứ Nhất – Chúa Giêsu bị kết án tử hình

Chặng thứ Hai – Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Chặng Thứ Ba – Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Chặng thứ Tư – Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Chặng Thứ Năm – Ông Simôn vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu

Chặng thứ Sáu – Bà Vêrônica lau mặt Chúa Giêsu

Chặng thứ Bẩy – Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Chặng thứ Tám – Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem

Chặng thứ Chín – Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Chặng thứ Mười – Chúa Giêsu bị lột áo

Chặng thứ Mười Một – Chúa Giêsu chịu đóng đinh

Chặng thứ Mười Hai – Chúa Giêsu chết trên thánh giá

Chặng thứ Mười Ba – Hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thánh giá

Chặng thứ Mười Bốn – Táng xác Chúa Giêsu vào huyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *