Video: Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima – Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu, Trọn đời và Ngân khánh Khấn Dòng 21- 22/7/2017

1. Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu

Xem thêm hình ảnh

 

2. Thánh lễ Tuyên Khấn Trọn đời và Ngân khánh Khấn Dòng

Xem thêm hình ảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *